Kvalitet

fire logo
fixing logo
sanitary logo

ISO 9001:2000 sertficirani

Walraven znači kvalitetu. Stoga naša organizacija radi prema odredbama koje su propisane uáISO 9001:2000. Sa ovim nastojimo konstantno poboljšavati proceseásto jamči bolju kvalitetu naše cjelokupne organizacije.

Kvalitet proizvodnje

Mnogi naši proizvodi zadovoljavaju specifične odredbe i oznake kvaliteta, koji su traženi kao preduslovi za određenu primjenu ovih proizvoda. Svi naši proizvodi se konstantno ispituju i testiraju izmedu ostaloga na dopušteno opterećenje. Ovi testovi se izvode u vlastitom birouáza mjerenja,ákao i kodáneovisniháproiznatih institucija za mjerenje. Walraven jamči daánaši proizvodi zadovoljavajuánajstrože standarde kvaliteta.

Veza kvaliteta i pričvršćivanja cijevi (RAL)

Walraven je jedan od inicijatora za normalizering "GŘtegemeinschaft Rohrbefestigung" (Safe Connection).áU tom kontekstu glavni proizvođači ovih proizvoda su odredili jedinstvene zahtjeve i potrebe zadovoljavanja kvaliteta oderđenih proizvoda.áSamo proizvodi koji su u skladu sa ovim strogim smjernicama testirani i odobreni dobijaju zaštitni znak kvaliteta RAL.á
Share this:á