Odaberite jedan sistem proizvoda

BIS Sistem za logistiku instalacija

Ovaj sistem obuhvata proizvode koji se koriste za montažu i pričvršćivanje mehaničkih i elektrotehničkih instalacija, kao npr: instalacija grijanja, sanitarnih instalacija, sprinkler instalacija, zračnih kanala, instalacija za klime, elektroinstalacija, trasa za elektro instalacije itd.

BIS Sistem za protupožarno brtvljenje

Ovaj sistem se sastoji od proizvoda koji se koriste za rješenja pasivne zaštite od požara prodora svih mehaničkih i elektrotehničkih instalacija kao i trasa za iste, koji prolaze kroz zidove ili stropove u požarnim zonama.

BIS Sistem za sanitarije

Ovaj sistem obuhvata konstrukcije za pričvršćivanje sanitarnih elemenata u sistemskim, šupljim i masivnim podlogama, Alpro poklopaca kao i mnogih drugih proizvoda za sanitarne svrhe.