Nowości

fixing logo

Program Obliczeniowy Walraven

CSW - Calculation Software Walraven jest programem, który został opracowany w celu usprawnienia często powtarzanych obliczeń towarzyszących projektowaniu zamocowań wszelkiego rodzaju instalacji, i podaniu obliczonych parametrów w zwartej przejrzystej formie umożliwiającej dołączenie obliczeń do dokumentacji dotyczącej zamocowań instalacji.

Program zbudowany jest z 3 modułów obliczeniowych umożliwiających prowadzenie obliczeń dla trzech różnych zagadnień:
 • obliczenia sił działających na punkty stałe,
 • dobór profilu nośnego (szyny montażowe Walraven)
 • dobór elementów w ramie 3D;

Moduł do obliczeń sił działających na punkty stale

moduł ten służy do analizy sił generowanych przez różne układy kompensacji naturalnej w układach rurowych. Możliwe są analizy czterech najbardziej typowych przypadków kompensacji naturalnej:

 • kompensacja typu L

 • kompensacja typu Z

 • kompensacja typu U

 • kompensatory mieszkowe

Analiza sił, dokonywana jest na podstawie zadanych parametrów takich jak:
 
 1. rodzaj materiału rury,
 2. średnica rury,
 3. parametry geometryczne układu:
  1. odległość między punktami stałymi – [L];
  2. długość ramion kompensacji – [L1, L2, H, B];
  3. położenie podpór wsporczych – [ls];
 4. różnica temperatur pomiędzy temperaturą montażu a ekstremalną dla instalacji – ΔT;
 
ponadto w przypadku analizy układów z kompensatorem mieszkowym wymagane są dodatkowe parametry :
 1. typ mieszka – [A/B];
 2. ciśnienie medium;
 
Po zdefiniowaniu wymienionych parametrów obliczenia prowadzone są automatycznie. Jako wynik obliczeń podawane są dwa parametry: siła działająca na punkty stałe oraz wartość maksymalnego przemieszczenia instalacji w analizowanym układzie.

Moduł doboru szyn montażowych

Moduł ten służy do analizy sił i naprężeń generowanych w „układach belkowych”. Umożliwia wyznaczenie wartości naprężenia w belce (szynie montażowej) oraz strzałki ugięcia profilu, w zależności od sposobu podparcia elementu i wartości przyłożonych sił.
Możliwa jest analiza układów z jednym punktem podparcia – układy konsolowe, aż do sześciu punktów podparcia – układy wieloprzęsłowe.
 

Do modelowania sił działających na układ służą karty gdzie definiowane jest położenie i wartość sił skupionych oraz w przypadku obciążenia ciągłego, odcinek na jakim rozłożona jest siła ciągła.
 

Analizy można prowadzić na dwa sposoby:
 1. dobór profilu dla zadanego rozkładu sił i podparcia – wybierany jest pierwszy profil spełniający warunki naprężeniowe i odkształceniowe,
 2. analiza zadanego rozmiaru profilu ze zmianą geometrii mocowania elementu.

Pierwszy sposób służy do dobrania odpowiednio wytrzymałego profilu gdy nie mamy możliwości zmiany położenia punktów podparcia elementu, natomiast drugi sposób umożliwia analizę wytrzymałości profilu który posiada użytkownik, tak aby wyznaczyć geometrę układu, która umożliwi zastosowanie posiadanego elementu. Przez zmianę geometrii układu zakłada się np. dołożenie dodatkowych prętów mocujących profil do stropu przy zadanych siłach lub np. przesunięcie sił w pozycje bardziej korzystne dla elementu nośnego.
 
Analiza wytrzymałości prowadzona jest w oparciu o wyznaczenie dwóch warunków bezpieczeństwa. Pierwszym warunkiem jest maksymalne naprężenie w materiale. Wartość naprężenia nie może przekroczyć 160MPa, co uwzględnia już odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa. Drugim warunkiem jest wartość ugięcia o jaką odkształci się szyna montażowa przy zadanym obciążeniu.
Wartość maksymalnego ugięcia określana jest przez standard RAL.

Wyniki analizy prezentowane są w postaci arkusza A4 zawierającego schemat graficzny układu, zadane parametry wejściowe oraz wartość maksymalnego naprężenia i ugięcia profilu.
 

Moduł doboru elementów dla ramy 3D

Moduł służy do wyznaczenia odpowiednich elementów do zbudowania ramy 3D przy zadanych obciążeniach. Geometria analizowanych układów została ograniczona do typowych przypadków obliczeniowych.

 

Wykorzystanie modułu wymaga uzyskania dodatkowych informacji. Bezpłatne szkolenia w tym zakresie prowadzą przedstawiciele Działu Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven.

Bazy danych i wersje językowe

Program wyposażony jest w bazę danych zawierającą szyny montażowe BIS RapidRail®, BIS RapidStrut®. Sposób obsługi programu nie różni się od obsługi typowych programów dla Windows. Program dostępny jest w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Zamów bezpłatną kopię programu

Aby bezpłatnie otrzymać kopię programu należy wypełnić formularz zamówienia. Oprogramowanie zostanie dostarczone przez konsultanta technicznego Walraven w państwa regionie, który udzieli fachowych porad w zakresie jego obsługi i użytkowania.

Formularz zamówienia programu CSW* Pola wymagane
 

Share this: