Det grundlæggende om vibration

Hvad er vibration, og hvorfor skal du undgå det?

I takt med at flere brugere af bygninger forstyrres af den mekaniske vibration og støj fremkaldt af vibration fra mekanisk udstyr, er sektoren for varme-, ventilations- og klimaanlæg blevet mere opmærksomme på det akustiske design af mekanisk udstyr og installationer. Men før vi undersøger og deler eksempler på, hvordan vibration kan forhindres, skal vi kigge på definitionen og bivirkningerne ved vibration.

Hvad er vibration?

Med få ord så er vibration et mekanisk fænomen, hvor der opstår svingninger omkring et balancepunkt. I nogle tilfælde er dette ønskværdigt, f.eks. ved bevægelsen af en guitars strenge, men ofte er vibration uønsket, da det skaber generende støj og ubehag. Typiske eksempler på generende vibration omfatter vibrerende bevægelser af motorer, elektriske motorer eller andre mekaniske enheder eller udstyr i drift.

Lydeffekterne ved vibration

I forbindelse med varme-, ventilations- og klimaanlæg genereres lyde mest på grund af vibration fra noget udstyr. Ikke desto mindre kan nogle typer vibration også generere lydeffekter, der ikke kan registreres af mennesker. Men det er vigtigt at vide, at ikke-registrerede lydeffekter også kan påvirke helbredet og trivslen af brugerne af bygningen. Den bedste måde at reducere lyd på – både registrerbar og ikke-registrerbar lyd – er derfor at begrænse den vibration, der skabes af mekanisk udstyr til at starte med.

Hvad er de mest almindelige kilder til vibration i bygninger?

Udstyr til varme-, ventilations- og klimaanlæg, der er fastgjort stramt til betongulve, vægge eller lofter, kan udsende vibration til den bærende konstruktion og forårsage uønskede niveauer af konstruktionsbåren støj. Støjen kan komme vidt omkring og tilmed sprede sig i bygningen. Ligesom med udstyr kan rør, kanaler og ledninger fungere som transmittere af konstruktionsbåren støj, hvis de er fastgjort stramt til vibrerende udstyr.

Det er ikke kun den generende støj; det drejer sig om mere end det

Udover den generende støj kan regelmæssig og gentagen vibration medføre andre problemer, som kan påvirke udstyret, bygningen og dens brugere. Disse problemer omfatter bl.a.:

  • ubehag for folk
  • nedsat sikkerhed for dem, der befinder sig i nærheden af det vibrerende udstyr
  • negative konsekvenser for bygningsværket
  • øgede vedligeholdelseskrav til udstyret
  • nedsat levetid af udstyret
  • forkert drift af udstyret
  • overtrædelse af lovmæssige krav

Hvordan afhjælpes vibration?

Isolering af vibrationskilderne fra den bærende konstruktion ved hjælp af modstandsdygtige enheder, f.eks. isolatorer, er den mest effektive tilgang til at fjerne vibration. Nøje udvalgt antivibrationssystem til vibroakustiske isolatorer skal placeres, hvor det er muligt, direkte mellem den konstruktion, der monteres på, og det udstyr, der skaber den generende vibration. Isolatorerne kan derefter effektivt absorbere op til 99 % af den ekstra vibration, som udstyret skaber.

Forebyggelse er nemmere og billigere end afhjælpning!

Afhjælpning af støj og vibration kan være meget dyrere end at håndtere det, før udstyret installeres. Omkostningerne for afhjælpning kan omfatte den tid, det tager at koordinere undersøgelser, direkte betaling til den eftermonterende entreprenør og mulig kompensation til brugerne af bygningen, som har klaget. Du skal derfor altid forsøge at forebygge problemer med vibration og støj frem for at afhjælpe dem. Den forsvindende lille ekstraomkostning ved forebyggelse (normalt omkring 1 % til 2 % af de samlede omkostninger for varme-, ventilations- og klimaanlægget) er penge, der er givet godt ud, sammenlignet med det næstbedste alternativ, som er at afhjælpe den eksisterende situation.

Få mere at vide om antivibrationsløsninger fra Walraven

I Walravens portefølje finder du et komplet sortiment af vibroakustiske isolatorer af gummi og metal til antivibrationsunderlag, -beslag og -fjedre, der fjerner vibrationsproblemer i installationer i forbindelse med varme-, ventilations- og klimaanlæg. Isolatorerne kan også nemt integreres med andre typiske rørophængskinnestøtter eller taginstallationer.

Få mere at vide

Lad os tage kontakt

Produkt ønskeliste 0
Til toppen
Close

Asia

Or visit our international website.