Fortrolighedspolitik

1 Inledning

Denne privatlivspolitik, der gælder for Walraven Nordic AB., herefter benævnt “Walraven”, indeholder oplysninger om de personoplysninger, vi behandler vedrørende besøgende på hjemmesiden, forretningsforbindelser, kunder og samarbejdspartnere. Walraven mener, det er vigtigt at behandle dine personoplysninger omhyggeligt, og tydeligt oplyse om vores formål med at behandle dine personoplysninger, hvordan vi behandler dine personoplysninger og de juridiske rettigheder, du har vedrørende dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Denne privatlivspolitik kan ændres uden varsel. Vi vil altid offentliggøre den nyeste version af denne politik på vores hjemmeside(r).

Walraven Nordic AB. er dataansvarlig for dine personoplysninger (benævnt “Walraven”, “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik).

Vi har udpeget en datasikkerhedsleder, som har det overordnede ansvar for spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, herunder anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, skal du kontakte datasikkerhedslederen via nedenstående oplysninger.

Kontaktoplysninger

Vores fuldstændige oplysninger er:

Den juridiske persons fulde navn: Walraven Nordic AB

Navn eller titel på datasikkerhedsleder: Emelie Borg

E-mailadresse: [email protected]

Postadresse: Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö | Sverige

Telefonnummer: +46 4036 5420

2 Dine rettigheder

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen vedrørende dine personoplysninger.

2.1

Anmode om indsigt i dine personoplysninger (bedre kendt som “den registreredes ret til indsigt”). Denne ret giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt. Få flere oplysninger ved at kontakte Emelie Borg, [email protected].

2.2

Anmode om at få berigtiget de personoplysninger, vi har om dig. Denne ret giver dig mulighed for at få berigtiget ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig, selvom det kan være nødvendigt for os at bekræfte nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os.

2.3

Anmode om sletning af dine personoplysninger. Denne ret giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, i tilfælde hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsat behandler dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, i tilfælde hvor du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se herunder), hvor vi muligvis har behandlet dine oplysninger ulovligt, eller hvor vi er nødt til at slette dine personoplysninger for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at det muligvis ikke altid er muligt for os at efterkomme din anmodning om sletning af særlige lovgivningsmæssige årsager, som du, hvis de er gældende, vil få oplyst på det tidspunkt, du fremsætter din anmodning.

2.4

Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, i tilfælde hvor vi henholder os til en legitim interesse (eller tredjemands legitime interesse), og der er noget ved din særlige situation, der får dig til at ønske at gøre indsigelse mod behandling af denne årsag, da du føler, at det påvirker dine grundlæggende rettigheder og friheder. Du har også ret til at gøre indsigelse, i tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. I nogle tilfælde vil vi muligvis vise, at vi har tungtvejende lovlige grunde til at behandle dine oplysninger, hvilket tilsidesætter dine rettigheder og friheder.

2.5

Anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne ret giver dig mulighed for at bede os om at ophøre med at behandle dine personoplysninger i følgende situationer: (a) hvis du vil have os til at fastslå, at oplysningerne er korrekte, (b) i tilfælde hvor vores brug af oplysningerne er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dem, (c) i tilfælde hvor du har brug for, at vi opbevarer oplysningerne, også selvom vi ikke længere behøver dem, fordi du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller (d) du har gjort indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi er nødt til at bekræfte, om vi har altoverskyggende lovlige grunde til at bruge dem.

2.6  

Anmode om overførsel af dine personoplysninger til dig eller en tredjepart (dataportabilitet). Vi vil give dine personoplysninger til dig eller en tredjepart, du har valgt. Bemærk, at denne ret kun gælder automatisk indsamlede oplysninger, som du oprindelig gav dit samtykke til, at vi måtte bruge, eller i tilfælde hvor vi har brugt oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig.

2.7

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, i tilfælde hvor vi henholder os til samtykke til at behandle dine personoplysninger. Dette påvirker dog ikke lovligheden af nogen form for behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi muligvis ikke være i stand til at levere visse produkter eller ydelser til dig. Det oplyser vi dig om, hvis det er tilfældet på det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage.

 

Hvis du ønsker at udøve enhver af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne herover.

Der opkræves som regel intet gebyr

Du bliver ikke bedt om at betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller udøve nogen af de andre rettigheder). Vi vil dog eventuelt opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning tydeligvis er ubegrundet, gentagen eller overdreven. Alternativt kan vi under disse omstændigheder afvise at imødekomme din anmodning.

Hvad vi kan få brug for fra dig

Vi kan være nødt til at bede dig om give os specifikke oplysninger, så vi kan bekræfte din identitet og sikre din ret til indsigt i dine personoplysninger (eller til at udøve enhver af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke bliver afsløret for personer, der ikke har ret til at modtage dem. Vi vil eventuelt også kontakte dig for at få yderligere oplysninger vedrørende din anmodning for hurtigere at kunne svare dig.

Tidsfrist for svar

Vi bestræber os på at besvare alle berettigede anmodninger inden for en måned. Sommetider kan det tage mere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har fremsat flere anmodninger. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om det og holder dig opdateret.

3 Personoplysninger, vi behandler

Den type personoplysninger, vi indsamler, og hvad vi gør med dem, afhænger af dit/dine forhold til Walraven. Herunder beskriver vi den/de typer forhold, du kan have til Walraven, og hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger for hver type forhold.

3.1 Gennem elektroniske nyhedsbreve

Du kan abonnere på et eller flere af vores elektroniske nyhedsbreve via vores hjemmeside. Vi beder dig altid foretage et tilvalg, hvilket betyder, at du udtrykkeligt giver samtykke til, at vi må kontakte dig via nyhedsbreve. Du kan til enhver tid framelde dig de elektroniske nyhedsbreve ved at klikke på linket ’Frameld’, som fremgår af hvert eneste nyhedsbrev. Når du har frameldt dig vores nyhedsbrev, bliver dine personoplysninger i henhold hertil fjernet fra vores optegnelser.

3.2 Som led i et forretningsforhold

Walravens markedsførings- og salgsteams bestræber sig på at opbygge gode forhold til (a) kontaktpersoner hos kunder og (b) kontaktpersoner i virksomheder, som (endnu) ikke er kunder. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at udveksle personlige (kontakt)oplysninger for at opbygge et forretningsforhold. For eksempel som led i en markedsførings- eller salgsaktivitet eller kampagne, et møde med Walraven, under en messe, udstillinger, symposier og gennem direkte kontakter, der er etableret af en Walraven-medarbejder. I denne sammenhæng er det altid frivilligt at give personoplysninger. Personoplysninger, du har givet i denne sammenhæng, bliver opbevaret i vores kundestyringssystem og bliver fjernet, når de ikke længere er nødvendige til det formål, du gav oplysningerne, medmindre du oplyser os om, at du gerne vil holdes opdateret om vores løsninger og aktiviteter.

3.3 Som kunde

Walraven er kun aktiv på B2B-markedet. Det betyder, at Walraven sælger sine løsninger, produkter og ydelser til virksomheder. Hvis du køber løsninger, produkter og/eller ydelser fra Walraven, bliver du vores kunde. I dette tilfælde bliver du registreret som kunde i vores informationssystemer. Denne registrering omfatter personlige kontaktoplysninger på en eller flere kontaktpersoner hos kunden. Disse personoplysninger bliver opdateret eller fjernet hurtigst muligt, hvis du ikke længere er kunde hos Walraven og/eller der sker en ændring vedrørende kontaktperson i din virksomhed. Vi indsamler ikke økonomiske oplysninger via vores hjemmeside.

3.4 Som leverandør/samarbejdspartner/andre forretningsforhold

Walraven indgår i forretningsforhold med leverandører af råmaterialer, komponenter og handelsvarer og indgår desuden i forretningsforhold med samarbejdspartnere og andre virksomheder (f.eks. udbydere af revision/løn/IT-service). For at indgå i disse forhold er det nødvendigt at registrere de personlige kontaktoplysninger på en eller flere kontaktpersoner. Disse personoplysninger bliver opdateret eller fjernet hurtigst muligt, hvis virksomheden ikke længere er i et forretningsforhold med Walraven og/eller der sker en ændring vedrørende kontaktperson i den pågældende virksomhed.

3.5 Som deltager i træning/besøg i udstilling

Som deltager i træning eller som besøgende i vores udstillinger er det ved nogle lejligheder nødvendigt, at du efterlader dine personlige (kontakt)oplysninger. Vi må bruge disse oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med evaluering, for at oplyse dig om ændringer i datoer/kursusindhold eller for at sende dig yderligere oplysninger, hvis du har bedt om det. Personoplysninger, du har givet i denne sammenhæng, bliver fjernet, når de ikke længere er nødvendige til det formål, du gav oplysningerne, medmindre du oplyser os om, at du gerne vil holdes opdateret om vores løsninger og aktiviteter.

3.6 Forespørgsler

Hvis du kontakter Walraven med en forespørgsel, f.eks. om vores løsninger, produkter eller ydelser, registrerer vi ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for at besvare din forespørgsel, medmindre du har valgt at modtage information fra os.

3.7 Når du besøger vores hjemmeside

For alle personer, der besøger vores hjemmeside, indsamler vi brugsstatistik, herunder IP-adresse (anonymiseret, kun sporbar til et geografisk område og ikke til en bestemt person/forbindelse), geografisk sted og besøgsstatistik. Vi bruger disse statistiske oplysninger til at forbedre vores hjemmeside, løsninger eller ydelser. Se også 7. Cookie- og sporingspolitik. Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, plug-ins og applikationer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan det gøre det muligt for tredjeparter at indsamle eller dele oplysninger om dig. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres erklæringer om databeskyttelse. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse privatlivspolitikken på hver eneste hjemmeside, du besøger.

3.8 Når du besøger vores lokaliteter

Vores bygninger og omgivelser (parkeringspladser) kan være sikret med overvågningskameraer. Du bliver gjort opmærksom på dette, så snart du får adgang til vores lokaliteter. Materiale fra overvågningskameraer bliver udelukkende gemt til sikkerhedsformål og i højst 72 timer, medmindre der er grund til at gemme disse data i længere tid (f.eks. i forbindelse med en politiefterforskning).

3.9

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (herunder oplysninger om race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske holdninger, medlemskab af fagforening, oplysninger om dit helbred og genetiske og biometriske data). Vi indsamler heller ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

4 Opbevaring af personoplysninger

I ethvert af ovenstående forhold opbevarer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt til det/de pågældende formål. Vi vil dog opbevare dokumenter (herunder elektroniske dokumenter), der indeholder personoplysninger:

5 Udveksling af personoplysninger

I ethvert af de ovenfor beskrevne forhold vil vi udelukkende bruge dine personoplysninger til formål for dette forhold. Vi vil aldrig sælge, handle med eller udleje dine personoplysninger til andre uden for Walraven uden dit samtykke eller udveksle dem med tredjeparter bortset fra under nedenfor beskrevne omstændigheder.

5.1 Udveksling af personoplysninger inden for Walraven Group

Walraven Group er en international virksomhed med fælles processer, informationssystemer og medarbejdere, der arbejder sammen internationalt, og dermed udveksler vi data internt i virksomheden. Walraven Group betyder vores datterselskaber, vores holdingselskab og dets datterselskaber. Personoplysninger kan blive opbevaret, behandlet og overført mellem alle de lande, vi opererer i, for at gøre det muligt for os at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Dette kan omfatte Walraven-lokationer, der ikke har databeskyttelseslove, som svarer til dem, der er gældende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bl.a.: USA, Rusland, Ukraine, Forenede Arabiske Emirater, Indien, Tyrkiet, Kina, Singapore og Canada.  Denne privatlivspolitik gælder ligeledes i ethvert datterselskab/for enhver juridisk person i Walraven Group.

5.2 Udveksling af personoplysninger med tredjeparter

Walraven gør brug af tredjeparter, f.eks. serviceudbydere (lønninger), eksterne hosting-udbydere eller udbydere af Software as a Service (SaaS), der behandler personoplysninger under vores kontrol. Hvis vi har brug for, at en tredjepart får adgang til dine oplysninger, sikrer vi, at denne tredjepart handler i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik, og at der er underskrevet en hemmeligholdelsesaftale med denne tredjepart. Eksempler på tredjeparter i denne forstand kan bl.a. omfatte samarbejdspartnere, virksomheder, der gennemfører markedsundersøgelser, HR-serviceudbydere og konsulentvirksomheder.

6 Sikring af personoplysninger

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller hændelig undergang, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang og mod alle andre former for ulovlig behandling. Vi kræver desuden, at vores databehandlere indfører sådanne passende tekniske og organisatoriske forholdsregler. Til dette formål har vi indført et system til styring af informationssikkerhed, der bygger på ISO/IEC 27001:2013. Hvis det usandsynlige skulle ske, at der opstår (mistanke om) brud på persondatasikkerheden, oplyser vi dig og den relevante databeskyttelsesmyndighed herom inden for 72 timer efter, at et sådant brud er opdaget, jf. reglerne i databeskyttelsesforordningen. Gælder kun i EU-lande.

7 Cookie- og sporingspolitik

www.walraven.com er den hjemmeside, der ejes og drives af Walraven. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvilke cookies der kan blive efterladt, når du besøger siden, og hvordan du kan afvise eller slette disse cookies. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies på den måde, det er beskrevet i denne politik.

7.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, der lægges på din computer eller en anden enhed for at gøre det muligt for en hjemmeside at genkende dig som bruger, når du vender tilbage til hjemmesiden fra den samme computer og internetbrowser, enten under hele dit besøg (ved hjælp af en ‘sessionscookie’) eller ved gentagne besøg (en ‘fast cookie’). Andre tilsvarende filer fungerer på samme måde, og vi bruger ordet ’cookie’ i denne politik til at henvise til alle filer, der indsamler oplysninger på denne måde.

Cookies er en meget almindelig teknologi, der bruges til at huske visse oplysninger om en besøgende på en hjemmeside. Langt størstedelen af alle hjemmesider gør brug af cookies, og de bruges almindeligvis til en lang række opgaver. Vi bruger følgende cookies:

7.2  Sådan kontrollerer og sletter du cookies

Når du får adgang til hjemmesiden, får du vist en meddelelse, der gør dig opmærksom på vores brug af cookies. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, bliver der efterladt flere cookies og andre sporingsteknologier på din computer som beskrevet herover for at forbedre din brugeroplevelse, mens du besøger hjemmesiden. Hvis du bliver ved med at bruge hjemmesiden og/eller accepterer vores vilkår og privatlivspolitik, accepterer du brugen af disse cookies og denne sporingsteknologi.

Vi bruger ikke cookies til at indsamle oplysninger, der kan identificere dig som person. Men hvis du ønsker at begrænse eller blokere de cookies, der efterlades på denne hjemmeside (eller enhver anden hjemmeside for den sags skyld), kan du gøre det via dine browserindstillinger. Funktionen ’Hjælp’ i din browser bør indeholde oplysninger om, hvordan du gør. Hvad angår cookies, der efterlades via denne hjemmeside, kan det også være muligt at deaktivere dem ved at følge anvisningerne i afsnittet ’Administrer cookie-indstillinger’.

En anden mulighed er at besøge http://www.allaboutcookies.org/, som indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan du gør dette i en række forskellige browsere. Du kan også finde oplysninger om, hvordan du sletter cookies fra din computer, og mere generelle oplysninger om cookies. Bemærk, at eftersom disse hjemmesider ikke ejes eller drives af Walraven, er vi ikke ansvarlige for nogen form for indhold på dem.

Bemærk, at hvis du begrænser brugen af cookies, kan det betyde, at du ikke kan udnytte de funktioner og ydelser, der er tilgængelige på hjemmesiden, fuldt ud.

7.3 Tredjeparts cookies

Bemærk, at for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden, kan tredjeparter også vælge at benytte cookies. Vi lægger f.eks. sommetider videoindhold fra hjemmesider som YouTube på vores hjemmeside, og YouTube kan efterlade cookies i din browser for at afspille videoen og overvåge statistiske oplysninger, der ikke kan henføres til dem. Vi kontrollerer ikke udbredelsen af sådanne cookies, og du skal selv kontrollere den relevante tredjeparts hjemmeside for at få flere oplysninger.

7.4 Sporing af e-mails

Nogle af de e-mails, vi sender til dig, kan indeholde en ’pixel’ eller sporede links, der gør det muligt for os at fastslå, hvornår du har åbnet e-mailen, og vise, hvilke links i e-mailen du har tilgået. Vi bruger disse oplysninger til at bestemme, hvilke dele af vores e-mails der har størst interesse for dig.

Du kan slette pixlen ved at slette e-mailen. Hvis du ikke ønsker at downloade pixlen til din computer eller andre enheder, kan du vælge at modtage e-mails fra os i almindelig tekst og ikke HTML.

Du kan også framelde dig vores e-mailliste ved at klikke på linket Frameld i e-mailen eller kontakte os på [email protected]

7.5 Ændringer

Vi kan til enhver tid foretage ændringer til denne cookie-politik ved at offentliggøre den reviderede politik på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer træder i kraft den dato, vi offentliggør de ændrede betingelser på hjemmesiden. Hvis du bliver ved med at bruge hjemmesiden, betyder det, at du accepterer at være omfattet af den ændrede politik.

7.6 Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller er bekymret over brugen af cookies eller dit privatliv, når du bruger denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Lad os tage kontakt

Produkt ønskeliste 0
Til toppen
Close

Asia

Or visit our international website.