Fortrolighedspolitik

1 Introduktion

Walraven Nordic AB, herefter »Walraven«, har en fortrolighedspolitik der beskytter information om de personoplysninger vi håndterer af besøgende på hjemmesiden, kommercielle kontakter, kunder og forretningspartnere af Walraven. Walraven er forpligtet til at håndtere personoplysninger fortroligt, og at give brugere klarhed om hvorfor vi håndterer personoplysninger, hvordan vi håndterer personoplysninger og hvilke rettigheder brugere har angående personoplysninger. Vi håndterer Walraven.com oplysninger i overensstemmelse med EU GDPR (General Data Protection Regulation).

Denne fortrolighedspolitik kan ændres. Vi publicerer altid den seneste versionen af denne erklæring på vores hjemmesider.

1.1 Spørgsmål?

Hvis du som bruger har spørgsmål angående fortrolighedspolitikken eller udførelse af denne, bedes du venligst kontakte os:

 1. van Walraven Holding B.V.
  Legal department
  Industrieweg 5, 3641 RK, Mijdrecht, The Netherlands
  e-mail: [email protected]

2 Brugernes rettigheder

2.1 Retten til adgang til brugerens personoplysninger

Hvis brugeren har spørgsmål angående de personoplysninger vi håndterer, har man som bruger retten til at få adgang til alle personoplysninger Walraven har indsamlet om den enkelte bruger. Hensættelse af sådan information kræver nøjagtige beviser (til dette formål accepteres sædvanligvis en fotokopi af pas, certificeret af en advokat eller bank, plus en original kopi af en elregning der viser brugerens nuværende adresse). Walraven kan tilbageholde personoplysninger brugeren efterspørger, i den udstrækning loven tillader det.

2.2 Retten at korrigere eller fjerne personoplysninger

Hvis personoplysningerne Walraven bevarer om brugeren ikke er korrekte, har denne retten at begære at Walraven enten korrigerer eller fjerner de personoplysninger Walraven bevarer om den enkelte bruger. Send venligst en begæring via kontaktoplysningerne ovenfor.

2.3 Brug af jeres personoplysninger for markedsføring/salgrelateret korrespondans

Brugeren kan til enhver tid begære ikke at lade Walraven behandle dennes personoplysninger til markedsføring/salgsrelateret korrespondance. I praksis, vil du som bruger sædvanligvis give udtrykkeligt samtykke i forvejen, om at Walraven må bruge personoplysninger til dette formål, eller Walraven vil give dig muligheden for at fravælge brugen af dine personoplysninger til brug i  markedsføringsøjemed. Dette kan laves ved at bruge ’fravalg’-knappen i markedsførings/salgskorrespondancen. Brugeren kan også sende en anmodning ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

3 Personoplysninger Walraven behandler

Walraven kan bevare personoplysninger afhængigt af brugerens relation til Walraven. Nedenfor er de forskellige relationer en bruger kan have med Walraven beskrevet, og hvordan Walraven bevarer personoplysninger for hver enkelt type af relation.

3.1 Ved elektroniske nyhedsbrev

Brugeren kan abonnere på en eller flere elektroniske nyhedsbreve via Walravens’s hjemmeside. Walraven vil altid spørge om brugerens samtykke, hvilket indebærer at brugeren udtrykkeligt skal give samtykke til at Walraven må kontakte brugeren via nyhedsbrev. Brugeren kan til enhver tid opsige nyhedsbrevet, ved at klikke på ’fravalg’-knappen, som findes i hvert nyhedsbrev. Efter fravalg af nyhedsbrevet, bliver brugerens personoplysninger slettet fra Walraven’s register.

3.2 Som en kommerciel relation

Walraven’s markedsførings- og salgsteam ønsker at bygge gode relationer med (a) kontaktpersoner hos kunder og (b) kontaktpersoner fra organisationer der (endnu) ikke er kunder. Byggekommercielle relationer kræver oftest deling af personlige kontaktoplysninger. For eksempel, under en markedsførings/salgsaktivitet eller kampagne, et møde med Walraven under en messe, udstillinger, konferencer eller via direkte etablerede kontakter med en medarbejder hos Walraven. At give personoplysninger i disse sammenhænge er altid frivilligt. Personoplysninger brugeren måtte give i disse sammenhænge, bevares i vores Customer Relationship Management-system og slettes når disse personoplysninger ikke længere er nødvendige, til de formål brugeren gav personoplysningerne med, hvis brugeren ikke meddeler Walraven at denne ønsker opdateringer om Walraven’s løsninger og aktiviteter.

Dataene fra registrerede kommercielle forhold kan bruges til at sende en undersøgelse af kundetilfredshed. Dette er baseret på en legitim interesse for at undersøge kvaliteten af vores produkter og service. Deltagelse i denne undersøgelse er frivillig. Du kan til enhver tid afmelde dig undersøgelsesinvitationer ved hjælp af linket ‘afmeld’, der er synligt i bunden af e-mail-invitationen. Dine personlige data fjernes ikke fra vores CRM system, men de vil ikke blive brugt til at sende undersøgelsesinvitationer i fremtiden.

3.3 Som kunde

Walraven er kun aktive på B2B-markedet. Dette indebærer at Walraven kun sælger sine løsninger, produkter og tjenester til organisationer. Hvis en bruger får løsninger, produkter og/eller tjenester fra Walraven, er denne blevet kunde. I dette tilfælde bliver brugeren registreret som kunde i Walraven’s informationssystem. Denne registrering inkluderer personlige kontaktoplysninger af en eller flere kontaktpersoner af kunden. Disse personoplysninger opdateres eller slettes, hvis brugeren ikke længere er kunde hos Walraven og/eller hvis kontaktpersonen i brugerens organisation skiftes ud.

Data fra registrerede kunder kan bruges til at sende en kundetilfredshedsundersøgelse. Dette er baseret på en legitim interesse for at undersøge kvaliteten af vores produkter og service. Deltagelse i denne undersøgelse er frivillig. Du kan til enhver tid afmelde dig undersøgelsesinvitationer ved hjælp af linket ‘afmeld’, der er synligt i bunden af e-mail-invitationen. Dine personlige data fjernes ikke fra vores CRM system, men de vil ikke blive brugt til at sende undersøgelsesinvitationer i fremtiden.

3.4 Som leverantør / forretningspartner / anden forretningsforhold

Walraven opretholder relationer med leverandører af råmateriale, komponenter, handelsvarer og opretholder også relationer med forretningspartnere og andre organisationer (f.eks. bogføring / lønadministration / IT-tjenester). For disse relationer er det nødvendigt at registrere personlige kontaktoplysninger af en eller flere kontaktpersoner. Disse personoplysninger opdateres eller slettes, hvis brugeren ikke længere er kunde hos Walraven og/eller hvis kontaktpersonen i brugerens organisation skiftes ud.

3.5 Som deltager i undervisning / showroom

Som en deltager på undervisningssessioner eller besøgende i et Walraven showroom, kan det være nødvendigt at afgive personlige (kontakt) oplysninger. Dog altid frivilligt. Disse detaljer kan bruges til at kontakte brugeren ved evalueringsspørgsmål eller for at sende brugeren yderligere information hvis denne har bedt om det. Personoplysninger der afgives i disse sammenhæng bliver slettet når disse oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål oplysninger oprindeligt blev givet, med mindre brugeren ønsker opdateringer om Walraven’s løsninger og aktiviteter.

3.6 Efterspørgsel

Hvis brugeren kommer til Walraven med en forespørgsel eller et spørgsmål, f.eks om vores løsninger, produkter eller tjenester, registrerer Walraven ikke brugerens personoplysninger, hvis ikke Walraven er nødt til at kontakte brugeren med yderligere støtte eller hjælp. Hvis dette er tilfældet, slettes brugerens personoplysninger så snart brugeren har fået sit svar. Dette inkluderer forespørgsler over telefon, e-mail, fax og Walraven’s ’Anmod om flere oplysninger’ -formular på hjemmesiden.

3.7 Ved besøg på hjemmesiden

For alle personer der besøger Walraven’s hjemmeside, samles brugerstatistik, inklusive IP-adresse (anonymt, kan kun spores til et geografisk område og ikke til en specifik person/bruger), geografisk sted og besøgerstatistik (inklusiv tid brugt på hjemmesiden og sidevisninger). Walraven bruger denne statistik til at forbedre sin hjemmeside, løsninger og tjenester. Se også 7, Cookie og sporingspolicy.

3.8 Ved besøg i Walraven lokaler og fastigheter

Walraven bygninger og grund (parkeringspladser) kan være overvågede med overvågningskamera. Der findes meddelelse om dette når en bruger træder ind i en af Walraven’s bygninger. Data fra overvågningskameraer bevares kun til sikkerhedsformål, i maksimalt 72 timer, hvis der ikke findes anledning at bevare den pågældende data længere (f.eks. ved politiundersøgelser).

4 Indehav af personoplysninger

For hvert tilfælde af ovenstående relationer, bevarer Walraven ikke personoplysninger længere end nødvendigt til de enkelte formål. Walraven bevarer derimod dokumenter (inklusive elektroniske dokumenter), der indeholder personoplysninger:

5 Deling af personoplysninger

For hvert tilfælde af ovenstående relationer, bruger Walraven kun personoplysninger til formål relaterede til relationen. Walraven kommer aldrig til at sælge, skifte eller udleje personoplysninger til andre udenfor Walraven, uden brugerens samtykke, eller hvis en af nedenstående situationer er opfyldt.

5.1 Deling af personoplysninger indenfor Walraven Group

Som en internationalt virksomhed med fælles processer, informationssystem og personale der arbejder med hinanden i internationale sammenhænge, deler Walraven data indenfor Walraven Group. Walraven Group dækker over tilhørende datterselskaber, samt holdingselskab og dennes afdelinger. Personoplysninger kan opbevares, behandles og overføres mellem de lande hvor Walraven driver virksomhed, for at gøre det muligt at bruge information i henhold til denne fortrolighedspolitik. Dette inkluderer områder hvor Walraven er til stede, men ikke har samme databeskyttelsesregler, ækvivalente med dem i Europæisk Økonomisk Samarbejdsområdet: USA, Rusland, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Tyrkiet, Kina og Australien. Denne fortrolighedspolitik anvendes på samme måde hos alle datterselskaber / juridiske enheder indenfor Walraven Group.

5.2 Deling af personoplysninger

Walraven deler ikke personoplysninger med eksterne virksomheder, undtaget hvis disse er under Walraven’s kontrol og under stramme betingelser. Hvis Walraven betragter det som nødvendigt at eksterne virksomheder får adgang til en brugers oplysninger, undersøger Walraven at den eksterne virksomhed arbejder i henhold til denne fortrolighedspolitik og at en Hemmeligholdelsesaftale signeres med den eksterne virksomhed. Eksterne virksomheder i dette henseende kan for eksempel være forretningspartnere, markedsundersøgelsesfirmaer, HR-service leverandører, konsulenter.

5.3 Eksterne virksomheders behandling af personoplysninger under Walravens kontrol

Walraven anvender eksterne virksomheder der for eksempel er leverandør af tjenester (for eksempel lønadministration), ekstern webhosting eller Software as a Service (SaaS) leverandører der behandler personoplysninger under Walraven’s kontrol. Hvis eksterne virksomheder behandler personoplysninger under Walraven’s kontrol, sikrer Walraven at der forefindes en databehandlingsaftale (som beskrevet i GDPR).

6 Forsikring af personoplysninger

Walraven implementerede dækkende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte brugerens personoplysninger mod utilsigtede eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtede skader, forandringer, ikke autoriserede eksponeringer eller adgang, og mod alle andre former for ulovlig behandling. Walraven kræver også at vores databehandlingsansvarlige implementerer dækkende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Derfor har Walraven implementeret et oplysningssikkerhedsforvaltningssystem baseret på ISO/IEC 27001:2013. I det usandsynlige tilfælde at en (mistænkt) personoplysningsdatakrænkelse har fundet sted, meddeler Walraven brugeren, og den for tilfældet passende databeskyttelsesmyndighed, indenfor 72 timer efter dette er opdaget, i henhold til de angivne regler i GDPR.

7 Cookie og sporingspolitik

www.walraven.com er hjemmesiden der ejes og drives af Walraven. Denne sektion giver brugeren information om hvilke cookies der bruges når hjemmesiden besøges og hvordan man afviser eller sletter hjemmesidens cookies. Ved at fortsætte brugen på www.walraven.com, godkendes brugen af cookies, i henhold til beskrivelsen i denne fortrolighedspolitik.

7.1 Hvad er cookies?

En cookie er en mindre datafil der placeres på brugerens computer, eller en anden enhed, som tillader hjemmesiden at genkende brugeren når denne vender tilbage til hjemmesiden, ved brug af samme computer eller browser, enten under besøgstiden (gennem en ’sessionscookie’) eller flere besøg (en ’bestandig cookie’). Andre lignende filer fungerer på samme måde og vi bruger ordet ’cookie’ i denne fortrolighedspolitik, for at henvise til alle filer der indsamler oplysninger på denne måde.

Cookies er en helt almindelig teknologi til at huske visse oplysninger om en besøgende på hjemmesiden. Majoriteten af hjemmesider bruger cookies og de anvendes til et stort antal forskellige oplysninger. Walraven bruger følgende cookies:

 1. Nødvendige cookies: der kræves for hjemmesidens drift;
 2. Analytiske/prestandard cookies: for at analysere brugen af hjemmesiden, for eksempel, genkende og regne antallet af besøgende, og hvordan de agerer sig på hjemmesiden. Dette hjælper os med at se hvilke dele af hjemmesiden der er populære, og hvilke dele der er nødt til forbedres for at gøre oplevelsen bedre for brugerne;
 3. Funktionalitetscookies: for at genkende brugeren når denne vender tilbage til hjemmesiden så indholdet kan tilpasses den enkelte bruger, for eksempel, for at genkende land og side præferencer; og
 4. Targetingcookies: for at registrere brugerens besøg på hjemmesiden, samt de sider der blev besøgt og links brugeren har fulgt. Walraven bruger dette til at lave hjemmesiden mere relevant for brugerne.

Dette dokument giver brugeren information om de specifikke cookies der bruges på hjemmesiden.

7.2 Hvordan man kontrollerer og sletter cookies

Ved det første besøg på denne hjemmeside, præsenteredes brugeren for en meddelelse, der påpeger om Walraven’s brug af cookies. Walraven var nødt til at bruge cookie for at præsentere denne meddelelse (Detaljerne om denne cookie kan ses under ’Cookie Godkendelse’ i tabellen nedenfor). Hvis brugeren fortsætter med at anvende Walraven’s hjemmeside, vil denne præsenteres for flere cookies og sporingsteknologier, som lagres på brugerens enhed som beskrevet i tabellen nedenfor, for at forbedre brugeroplevelsen under besøget på hjemmesiden. Ved fortsat at bruge hjemmesiden og/eller ved at acceptere Walraven’s betingelser og fortrolighedspolitik, godkendes brugen af sådanne cookies og sporingsteknologier.

Walraven bruger ikke cookies til at indsamle personligt identificerbar information om brugere af hjemmesiden. Hvis en bruger derimod ønsker at begrænse eller blokere brug af cookies der findes installeret på denne hjemmeside (eller hvilken som helst anden hjemmeside) kan denne lave dette gennem browserindstillingerne. ’Hjælp’-funktionen i browseren fortæller ofte hvordan. For de cookies der er installeret på denne hjemmeside, kan man også inaktivere disse cookies, ved at følge instruktionerne i sektionen ’Inaktivere cookies’.

Alternativt kan hjemmesiden http://www.allaboutcookies.org/ besøges, der indeholder omfattende information om hvordan man laver dette for et stort udvalg af browsers. Man kan også finde detaljer om hvordan man sletter cookies fra en computer, og mere generel information om cookies. Walraven gør opmærksom på, at eftersom ingen af disse hjemmesider ejes eller drives af Walraven, er Walraven ikke ansvarlige for indholdet på dem.

Vær venligst opmærksom på, at en begrænsning af brugen af cookies på hjemmesiden, indebærer at brugeren ikke kan få fuldt udbytte af de funktioner eller tjenester som er tilgængelige på hjemmesiden.

7.3 De vigtigste cookies på Walraven’s hjemmeside

Nedenfor er listen over de vigtigste cookies, som benyttes på hjemmesiden og hvad de hver især bruges til

Cookiens navn Google Analytics
ID _ga

_gat

Formål Denne cookie lader os:

Indsamle oplysninger om brugerens computer, inklusive IP-adresse, operativsystem og browser, for systemadministration og for at kunne skabe rapporter, vurdere besøgsstørrelsen og brugermønsteret; og anonymt spore aktiviteter på hjemmesiden.

Udløb Dette er en vedvarende cookie, der ligger gemt på brugerens enhed efter browsersession er afsluttet.
Cookiens kilde Google
Yderligere information  

Denne hjemmeside bruger Google Analytics; en webbanalysetjeneste fra Google, Inc. Google Analytics installerer cookies for at kunne evaluere brugen af hjemmesiden og udarbejde rapporter for Walraven om hjemmesideaktiviteter. Denne cookie indsamler ikke information der identificerer et individ. For at se hvordan man afviser eller sletter disse cookies, læs: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

7.4 Cookies fra eksterne virksomheder

For eksempel, bruger Walraven bl.a. indhold fra hjemmesider som YouTube, og YouTube kan installere cookies i brugerens browser for at kunne vise videoen og overvåge statistisk information.

Derfor, når brugeren besøger en side med indhold fra tredjepart virksomheder, kan denne blive præsenteret for cookies fra disse hjemmesider. Walraven kontrollerer ikke spredning af disse cookies og brugerne bør derfor selv undersøge de relevante eksterne virksomheders hjemmesider for mere information om disse.

Information om YouTubes fortrolighedspolitik findes tilgængelig her: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

7.5 E-postsporing

Nogle af de mail Walraven sender kan indeholde en ’pixel’ eller sporede links, hvilket giver tilladelse til at identificere når en bruger har åbnet en mail, og for at bekræfte hvilke links i mailen brugeren har anvendt. Walraven bruger denne information for at iagttage hvilke dele af en mail der har størst interesse for brugeren.

Denne pixel kan slettes ved at slette mailen. Hvis brugeren ikke ønsker at downloade pixel til den pågældende enhed, kan dette gøres ved at vælge at modtage mails i ikke-formateret tekst i stedet for HTML.

Alternativt kan opsigelse fra maillisten ske ved at klikke på fravalgslinket i mailen, eller ved at kontakte Walraven på [email protected]

7.6 Ændringer

Walraven kan til enhver tid lave ændringer i denne Cookie Policy ved at sende en kopi af den reviderede politik på hjemmesiden. Ændringerne træder i kraft samme dato Walraven informerer om de ændrede betingelser på hjemmesiden. Den fortsatte brug af hjemmesiden indebærer at brugeren godkender de ændrede vilkår i Cookie Policy.

7.7 Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål eller forespørgsler om cookies eller din integritet som bruger på denne hjemmeside, så kontakt os venligst på [email protected]

Lad os tage kontakt

Produkt ønskeliste 0
Til toppen
Close

Oceania

Or visit our international website.