Kako sprečiti oštećenja od dilatacije

Cevi se šire i sužavaju u zavisnosti od temperaturnih razlika. Ovo može imati ozbiljne posledice na kompletnu instalaciju, i može prouzrokovati oštećenja na zgradi. expansion1Mi bismo želeli da vam ovo malo više pojasnimo.

Koeficijent širenja je najbitniji

Svaki materijal (čelik, bakar, PE, PVC, itd) ima svoj specifični koeficijent širenja. Ovi koeficijenti odredjuju kako će različiti materijali reagovati na razlike u temperaturi. Čelik ima koeficijent širenja od 0,012 mm/C° dok je koeficijent širenja kod PE cevi 0,200 mm/C°. Drugim rečima: 10 metara duga čelična cev sa razlikom u temperaturi od 50 C° ima širenje od 0,6 mm. PE cevi dužine 10 metara bi imala širenje od 10 mm. Dilatacija cevi ne zavisi od dijametra cevi, već od njene dužine i materijala.

Buka i oštećenja

Dilatacija cevi može prouzrokovati zvuk (naprezanje materijala, čukanje starih cevi na parnom grejanju) pa čak i oštećenja na zgradi. Ovo može dovesti do pucanja cevi i oštećenja vodom. Zato je jako bitno uzeti u obzir mogućnost dilatacije u toku ugradnje.expansion2

Dobar plan kačenja i dilatacije

Dobra procena ugradnje (gde se postavlja cev i na koliko mm) pomaže u stvaranju dobrog plana za kačenje. Najbolje rešenje je da se što više omogući samoj instalaciji da se ’slobodno’ kreće. Postavljanjem fiksne tačke na pravom mestu, možemo voditi instalaciju do tačke gde ne može doći do oštećenja. Ovim načinom takodje smanjujemo sile koje se oslobadjaju zbog dilatacije.

Često nema mesta ’prirodi’ da ide svojim putem. Fiksne i klizne tačke su tako konstruisane da mogu kontrolisati ekspanziju. Mi Vam u tome možemo pomoći.

Želite li da saznate više o sprečavanju oštećenja na cevima i dilataciji? Mi imamo znanje i iskustvo da Vam pomognemo. Naši stručnjaci mogu dostaviti idealno instalaciono rešenje za vas projekat. Pozovite nas na broj +381 61 444 6 444 za uslugu po meri.

 

Let's get in touch

Product wish list 0
To top
Close

Asia

Or visit our international website.