Meddelande ang. Coronaviruset

Åtgärder som vi har vidtagit i samband med Coronaviruset

Vi vill informera dig om att Walraven har vidtagit följande åtgärder  angående COVID-19, även känd som Coronaviruset.

Åtgärderna, som vi har vidtagit, har baserats på rekommendationerna från olika europeiska folkhälsoinstitut och de olika europeiska regeringarna. Vi upplever inga omedelbara problem med att leverera våra produkter och tjänster. Detta kan dock förändras om ovannämnda styrande organ rekommenderar nya förfaranden och / eller gränserna mellan EU-länderna stängs.

Kontinuiteten i vår dagliga affärsverksamhet (leveranser och att kunna nå oss) fortsätter under dessa ovanliga tider. I vilken utsträckning vi driver vår verksamhet har i stort sett varit oförändrad.

Åtgärderna, som vi har vidtagit, har baserats på rekommendationerna från olika europeiska folkhälsoinstitut och de olika europeiska regeringarna. Vi upplever inga omedelbara problem med att leverera våra produkter och tjänster. Detta kan dock förändras om ovannämnda styrande organ rekommenderar nya förfaranden och / eller gränserna mellan EU-länderna stängs.

Hälsa och säkerhet

Vårt främsta problem är fortfarande hälsan och säkerheten för våra anställda och kunder. Just nu har vi valt att låta våra anställda jobba hemifrån.Vi strävar efter att vara tillgängliga så mycket som möjligt för alla våra kunder, men till följd av dessa nödvändiga åtgärder kanske vår tillgänglighet på telefonen inte alltid är omedelbar. Vi ber om din förståelse i denna fråga.

Ledtider

  • Om du vill avvika från din vanliga beställning, vänligen kontakta oss direkt så att vi kan informera dig om faktiska och exakta ledtider.
  • Om du inte kan få våra produktleveranser vid vanliga tider, vänligen kontakta oss så att vi kan arbeta tillsammans för att ordna en ny tid som bättre passar dina behov.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att erbjuda den bästa möjliga service under dessa ovanliga tider.

Frågor?

I händelse av förändringar av ovannämnda åtgärder som vi har vidtagit, kommer vi att informera dig omedelbart. Förstå att vi kommer göra allt för att säkerställa att effekten av dessa åtgärder blir så liten som möjligt.

Om du har några frågor angående vår affärsverksamhet i samband med de åtgärder som vidtagits kring Coronaviruset, är du välkommen att kontakta oss antingen via telefon, e-post eller genom att kontakta din betrodda kontohanterare.

+46 (0) 40 36 54 20
[email protected]

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Asia

Or visit our international website.