Integritetspolicy

1 Introduktion

Walraven Nordic AB, härefter kallad “Walraven”, har en integritetspolicy som förser information om personuppgifter vi hanterar av besökare på hemsidan, kommersiella kontakter, kunder och affärspartners av Walraven. Walraven anser att det är viktigt att era personuppgifter hanteras försiktigt, och att ge er klarhet om varför vi hanterar era personuppgifter, hur vi hanterar era personuppgifter och vilka rättigheter ni har angående era personuppgifter. Vi hanterar era Walraven.com uppgifter i enlighet med EU GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy kan ändras. Vi kommer alltid att publicera den senaste versionen av denna policy på våra hemsidor.

1.1 Frågor?

Ifall ni har frågor angående integritetspolicyn eller dess utförande, var vänlig och kontakta oss:

J. van Walraven Holding B.V.
Legal department
Industrieweg 5, 3641 RK, Mijdrecht, The Netherlands
e-mail: [email protected]

2 Era rättigheter

2.1 Rätten till tillgång till era personliga uppgifter

Ifall ni har frågor angående de personuppgifter vi hanterar har ni rätten att få tillgång till alla personliga uppgifter vi har om er. Tillhandahållande av sådan information erfordrar lämpliga bevis (för detta syfte accepteras vanligtvis en fotokopia av ert pass certifierat av en advokat eller bank plus en original kopia av en elräkning som visar er nuvarande adress). Vi kan undanhålla personuppgifter som ni efterfrågar i den utsträckning som lagen tillåter.

2.2 Rätten att korrigera eller ta bort personuppgifter

Ifall personuppgifterna vi bevarar om er inte är korrekt har ni rätten att begära att vi antingen korrigerar eller tar bort de personliga uppgifterna Walraven bevarar om er. Var vänlig och skicka en begäran via kontaktuppgifterna ovan.

2.3 Användning av era personuppgifter för marknadsföring/säljrelaterad korrespondans

Ni kan närsomhelst begära att inte behandla era personuppgifter för marknadsföring/säljsrelaterad korrespondans. I praktiken, kommer ni vanligtvis uttryckligen samtycka i förväg om att vi använder era personuppgifter för detta syfte, eller så kommer vi erbjuda möjligheten för er att undantags i användningen av era personuppgifter för marknadsföringssyften. Detta kan göras genom att använda ’uppsägning’-hyperlänken i marknadsförings/säljskorrespondans. Ni kan också skicka en begäran genom att använda kontaktuppgifterna ovan.

3 Personuppgifter vi behandlar

Vi kan bevara personuppgifter beroende på er relation med Walraven. Nedanför beskriver vi de olika relationer ni kan ha med Walraven och hur vi bevarar personuppgifter för varje typ av relation.

3.1 Genom elektroniska nyhetsbrev

Ni kan prenumerra på en eller flera elektroniska nyhetsbrev via vår hemsida. Vi kommer alltid att fråga om ert samtycke, vilket innebär att ni uttryckligen kommer att ge samtycke att vi får kontakta er via nyhetsbrev. Ni kan säga upp nyhetsbreven närsomhelst genom att klicka på ’uppsägning’-länken som finns i varje nyhetsbrev. Efter uppsägning av vårt nyhetsbrev, kommer era personuppgifter att raderas från våra register.

3.2 Som en kommersiell relation

Walravens marknadsförings- och säljteam strävar efter att bygga goda relationer med (a) kundkontaktspersoner och (b) kontaktpersoner från organisationer som (än) inte är kunder. I byggnad av kommersiella relationer, i de flesta tillfällen, är det nödvändigt att personliga kontaktuppgifter utbyts. Till exempel, under en marknadsförings/säljaktivitet eller kampanj, ett möte med Walraven, under en mässa, utställningar, konferens och genom direkt etablerade kontakter med en anställd på Walraven. Att förse med personliga uppgifter i dessa sammanhang är alltid frivilligt. Personliga uppgifter ni erbjuder i dessa sammanhang bevaras i våra Customer Relationship Management-system och raderas när dessa personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften ni försåg personuppgifterna med, om ni inte underrättar oss att ni vill bli uppdaterade om våra lösningar och aktiviteter.

Uppgifterna om registrerade kommersiella relationer kan användas för att skickas ut i en undersökning om kundnöjdhet. Detta är baserat på ett legitimt intresse för att undersöka kvaliteten på våra produkter och tjänster. Deltagande i denna undersökning är frivillig. Du kan när som helst avbeställa prenumerationer från enkäten genom att använda länken “avsluta prenumerationen”, som visas längst ner i e-postinbjudan. Dina personuppgifter tas inte bort från vårt kundrelationshanteringssystem, men de kommer inte att användas för att skicka undersökningsinbjudningar i framtiden.

3.3 Som kund

Walraven är endast aktiva i B2B-marknaden. Detta innebär att Walraven endast säljer sina lösningar, produkter och tjänster till organisationer. Ifall ni tillhandahåller våra lösningar, produkter och/eller våra tjänster från Walraven har ni blivit en kund. I detta fall blir ni registrerade som kund i våra informationssystem. Denna registrering kommer att inkludera personliga kontaktuppgifter av en eller flera kontaktpersoner av kunden. Dessa personuppgifter kommer att uppdateras eller raderas om ni inte längre är kunder hos Walraven och/eller om kontaktpersonen i er organisation byts ut.

Uppgifterna från registrerade kunder kan användas för att skicka ut en undersökning om kundnöjdhet. Detta är baserat på ett legitimt intresse för att undersöka kvaliteten på våra produkter och tjänster. Deltagande i denna undersökning är frivillig. Du kan när som helst avbeställa prenumerationer från enkäten genom att använda länken “avsluta prenumerationen”, som visas längst ner i e-postinbjudan. Dina personuppgifter tas inte bort från vårt kundrelationshanteringssystem, men de kommer inte att användas för att skicka undersökningsinbjudningar i framtiden.

3.4 Som leverantör / affärspartner / annan affärsrelation

Walraven upprätthåller relationer med leverantörer av råmaterial, komponenter, handelsvaror och upprätthåller även relationer med affärspartners och andra organisationer (t.ex. bokföring / lönetjänster / IT-tjänstleverantörer). För dessa relationer är det nödvändigt att registrera personliga kontaktuppgifter av en eller flera kontaktpersoner. Dessa personuppgifter kommer att uppdateras eller raderas ifall organisationen inte längre har en relation med Walraven och/eller om kontaktpersonen i organisationen byts ut.

3.5 Som deltagare på träningsessioner / i showroom

Som en deltagare på träningsessioner eller besökande hos vår showroom, kommer det ibland vara nödvändigt att lämna personliga (kontakt) uppgifter. Endast frivilligt. Dessa detaljer kan användas för att kontakta er för utvärderingssyften eller för att skicka er ytterligare information ifall ni efterfrågade det. Personliga uppgifter som ni försåg i detta sammanhang kommer att raderas när dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för de syften som ni försåg dessa uppgifter, om ni inte bad oss att hålla er uppdaterade om våra lösningar och aktiviteter.

3.6 Förfrågningar

Ifall ni kommer till Walraven med en förfrågning eller fråga, till exempel om våra lösningar, produkter eller tjänster, kommer vi inte att registrera era personuppgifter, ifall vi inte behöver kontakta er angående ytterligare stöd eller förfrågningar. Ifall detta är fallet, kommer vi att radera era personuppgifter så fort ni har fått ett svar. Detta inkluderar förfrågningar över telefon, email, fax och vårt ’Begär information’-formulär på vår hemsida.

3.7 Vid besök på hemsidan

För alla personer som besöker vår hemsida samlar vi användarstatistik, inklusive IP-adress (anonymt, kan endast spåras till ett geografiskt område och inte till en specifik person/anslutning), geografisk plats och besökarstatistik (inklusive tid spenderat på hemsidan och sidvisningar). Vi använder denna statistik för att förbättra vår hemsida, lösningar och tjänster. Se även 7, Cookie och spårningspolicy.

3.8 Vid besök i våra lokaler och fastigheter

Våra byggnader och kringliggande miljöer (parkeringsplatser) kan vara övervakade med övervakningskameror. Ni är underrättade om detta så fort ni träder in på våra fastigheter. Data från övervakningskameror behålls endast för säkerhetssyften, i max 72 timmar, om det inte finns anledning att behålla datan längre (till exempel för polisutredningar).

4 Innehav av personliga uppgifter

För varje fall av ovanstående relationer, kommer vi inte att behålla era personliga uppgifter längre än nödvändigt för dem syftena. Vi kommer däremot att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personliga uppgifter:

5 Delning av personliga uppgifter

För varje fall av ovanstående relationer, kommer vi använda era personliga uppgifter endast för syften relaterade till relationen. Vi kommer aldrig att sälja, byta eller hyra ut era personliga uppgifter till andra utanför Walraven utan ert samtycke, eller om en av nedanstående situationer gäller.

5.1 Delning av personliga uppgifter inom Walraven Group

Som ett internationellt företag med gemensamma processer, informationssystem och personal som arbetar tillsammans i internationella sammanhang, delar vi data inom Walraven Group. Walraven Group betyder våra dotterbolag, vårt förvaltningsbolag och dess dotterbolag. Personliga uppgifter kan förvaras, behandlas och överföras mellan de länder där vi driver verksamhet för att göra det möjligt för oss att använda information i enlighet med denna integritetspolicy. Detta inkluderar platser där Walraven verkar som inte har samma dataskyddslagar likvärdiga med de som i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Ukraina, Förenade Arabemiraten, Indien, Turkiet, Kina och Australien. Denna integritetspolicy tillämpas likadant hos varje dotterbolag / juridisk enhet inom Walraven Group.

5.2 Delning av personliga uppgifter

Walraven kommer inte att dela personuppgifter med utomstående verksamheter, med undantag ifall dessa är under vår kontroll och under strikta villkor. Ifall vi anser det nödvändigt att utomstående verksamheter får tillgång till era uppgifter, kommer vi att se till så att den utomstående verksamheten verkar enligt denna integritetspolicy och att ett Sekretessavtal signeras med den utomstående verksamheten. Utomstående verksamheter i det här avseendet kan till exempel vara affärspartners, marknadsundersökningsbyråer, HR-serviceleverantörer, konsulter.

5.3 Utomstående verksamheters behandling av personliga uppgifter under vår kontroll

Walraven använder sig av utomstående verksamheter som till exempel tjänsteleverantörer (till exempel lönetjänster), externa webbhotell eller Software as a Service (SaaS) leverantörer som behandlar personliga uppgifter under vår kontroll. Ifall utomstående verksamheter behandlar personliga uppgifter under vår kontroll, säkerställer Walraven att ett databehandlingsavtal (som beskrivet i GDPR) finns på plats.

6 Försäkring av personliga uppgifter

Vi implementerade lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personliga uppgifter mot oavsiktliga eller olaglig förstörelse eller oavsiktliga skador, förändringar, ej auktoriserade exponeringar eller tillgång och mot alla andra sorters olaglig behandling. Vi kräver även att våra databehandlingsansvariga implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Därför har vi implementerat ett uppgiftssäkerhetsförvaltningssystem baserat på ISO/IEC 27001:2013. I det osannolika fallet att ett (misstänkt) personuppgiftsdataintrång har skett kommer vi att underrätta er och den för fallet passande dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter upptäckt, enligt de regler angivna i GDPR.

7 Cookie och spårningspolicy

www.walraven.com är hemsidan som ägs och drivs av Walraven. Denna sektion förser er med information om vilka cookies som används när ni besöker hemsidan och hur man avvisar eller raderar hemsidans cookies. Genom att fortsätta använda denna hemsida, godkänner ni användandet av cookies på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

7.1 Vad är cookies?

En cookie är en mindre datafil som placeras på er dator eller en annan enhet som tillåter hemsidan att igenkänna dig som användare när du återvänder till hemsidan vid användning av samma dator eller webbläsare, antingen under besökstiden (genom en ’sessionscookie’) eller upprepade besök (en ’beständig cookie’). Andra liknande filer fungerar på samma sätt och vi använder ordet ’cookie’ i denna integritetspolicy för att hänvisa till alla filer som samlar in uppgifter på detta sätt.

Cookies är en extremt vanlig teknologi för att komma ihåg vissa uppgifter om en besökare på hemsidan. Den stora majoriteten av hemsidor använder i nuläget cookies och de används för ett stort antal olika uppgifter. Vi använder följande cookies:

  1. Strängt nödvändiga cookies: som krävs för hemsidans drift;
  2. Analytiska/prestanda cookies: för att analysera användning av hemsidan, till exempel, känna igen och räkna antalet besökare och hur de rör sig på hemsidan. Detta hjälper oss att se vilka delar av hemsidan som är populära och vilka delar som behöver förbättras för att göra upplevelsen bättre för användare;
  3. Funktionalitetscookies: för att känna igen er när ni återvänder till hemsidan så att innehållet kan anpassas till er, till exempel, för att känna igen ert land och sidpreferenser; och
  4. Targetingcookies: för att registrera ert besök på hemsidan och de sidor som ni har besökt och länkar som ni har följt. Vi använder detta för att göra hemsidan mer relevant för era intressen.

Detta dokument ger er information om de specifika cookies som används på hemsidan.

7.2 Hur man kontrollerar och raderar cookies

När ni nådde hemsidan, fick ni ett meddelande som uppmärksammade er om vår använding av cookies. Vi var tvungna att använda en cookie för att presentera den notisen (ni kan see detaljerna om denna cookie under ’Cookie Godkännelse’ i tabellen nedan). Om ni fortsätter att använda vår hemsida, kommer fler cookies och fler spårningsteknologier att placeras på er dator som beskrivet i tabellen nedanför för att förbättra er användarupplevelse medan ni är på hemsidan. Genom att fortsätta använda hemsidan och/eller genom att acceptera våra villkor och vår integritetspolicy, godkänner ni användandet av sådana cookies och spårningsteknologier.

Vi kommer inte använda cookies för att samla personligt identifierbar information om er. Om ni däremot önskar att begränsa eller blockera användandet av cookies som finns installerade på denna hemsidan (eller vilken annan hemsida som helst) kan ni göra detta genom era webbläsarinställningar. ’Hjälp’-funktionen i eran webbläsare borde berätta hur. För de cookies som är installerade på denna hemsida, kan man även inaktivera dessa cookies genom att följa instruktionerna försedda i sektionen ’Inaktivera cookies’.

Alternativt kan ni besöka hemsidan http://www.allaboutcookies.org/ som innehåller omfattande information om hur man gör detta för ett stort urval av webbläsare. Ni kan även hitta detaljer om hur man raderar cookies från er dator, samt mer generell information om cookies. Vänligen notera att eftersom ingen av dessa hemsidor ägs eller drivs av Walraven är vi inte ansvariga för innehållet på dem.

Var vänligt medveten om att, genom att begränsa cookies på hemsidan innebär det att ni inte kan fullt utnyttja de funktioner eller tjänster tillgängliga på hemsidan.

7.3 Huvudsakliga cookies på vår hemsida

Nedanför är listan på de huvudsakliga cookies som används på hemsidan och vad varje används till

Cookie namn Google Analytics
ID _ga

_gat

Syfte Denna cookie låter oss:

Samla uppgifter om er dator, inklusive er IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att kunna skapa rapporter, uppskatta vår besöksstorlek och användarmönster; och anonymt spåra aktiviteter på hemsidan.

Går ut Detta är en beständig cookie, som ligger kvar på er enhet efter att er webbläsarsession har avslutats.
Cookiens källa Google
Ytterligare information  

Denna hemsida använder Google Analytics; en webbanalystjänst tillhandahållet av Google, Inc. Google Analytics installerar cookies för att kunna utvärdera ert användande av hemsidan och kompilera rapporter för oss om hemsideaktiviteter. Denna cookie samlar inte in information som identifierar en individ. För att se hur man avvisar eller raderar dessa cookies, läs: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

7.4 Cookies från utomstående verksamheter

Var vänlig och notera att för att förbättra er användarupplevelse på hemsidan kan utomstående verksamheter också använda cookies. Till exempel, använder vi ibland innehåll från hemsidor som YouTube, och YouTube kan installera cookies i er webbläsare för att kunna visa videon och övervaka statistisk information.

Därför, när ni besöker en sida med innehåll från utomstående verksamheter, kan ni bli presenterade med cookies från dessa hemsidor. Vi kontrollerar inte spridning av dessa cookies och ni borde undersöka de relevanta utomstående verksamheters hemsidor för mer information om dessa.

Information om YouTubes integritetspolicy kan ni hitta här: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

7.5 E-postspårning

Några av de mejl vi skickar kan innehålla en ’pixel’ eller spårade länkar vilket tillåter oss att identifiera när ni har öppnat ett mejl och för att bekräfta vilka länkar i mejlet ni har besökt. Vi använder denna information för att avgöra vilka delar av våra mejl som är av störst intresse för er.

Ni kan radera denna pixel genom att radera mejlet. Om ni önskar att inte ladda ner pixeln till er dator eller andra enheter, kan i göra detta genom att välja att motta mejl från oss i oformaterad text istället för HTML.

Alternativt kan ni säga upp er från vår mejllista genom att klicka på uppsägningslänken i mejlet eller genom att kontakta oss på [email protected]

7.6 Ändringar

Vi kan göra ändringar i denna Cookie Policy närsomhelst genom att skicka ut en kopia av den reviderade policyn på hemsidan. Ändringarna träder i kraft på datumet vi informerar om de ändrade villkoren på hemsidan. Er fortsatta användning av hemsidan innebär att ni godkänner att bli bunden till den ändrade policyn.

7.7 Kontakta oss

Om ni har några frågor eller angelägenhet om våra cookies eller er integritet när ni använder denna hemsidan, kontakta oss gärna på [email protected]

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Asia

Or visit our international website.