Integritetspolicy

1 Introduktion

Denna sekretesspolicy från Walraven Nordic AB, nedan kallad “Walraven” ger information om de personuppgifter vi behandlar om webbplatsbesökare, kommersiella kontakter, kunder och affärspartners till Walraven. Walraven anser att det är viktigt att noggrant behandla dina personuppgifter och att ge dig klarhet om syftet för vilka vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dina personuppgifter och de juridiska rättigheter du har angående dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU: s GDPR (Allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi kommer alltid att publicera den senaste versionen av denna policy på vår webbplats (er).

Walraven Nordic AB är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallas “Walraven”, “vi”, “oss” eller “vår” i detta sekretessmeddelande).

Vi har utsett en dataskyddsansvarig som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, kontakta personuppgiftshanteraren med hjälp av informationen nedan.

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga detaljer är: Walraven Nordic AB

Fullständigt namn på juridisk enhet: Walraven Nordic AB

Namn eller titel på dataskyddshanteraren: Emelie Borg

E-postadress: [email protected]

Postadress: Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö

Telefonnummer: +46 40 36 54 20

 

2 Era rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter

2.1

Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känd som en “registrerad åtkomstbegäran”). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen behandlar dem. För mer information, kontakta [email protected]

2.2

Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, men vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.

2.3

Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss ta bort eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för att vi fortsätter att behandla dessa. Du har också rätt att be oss ta bort eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att motsätta dig behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

2.4

Invändan mot mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill motsätta dig behandling på grund av detta eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

2.5

Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa informationens noggrannhet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera den; (c) där du behöver att vi lagrar uppgifterna även om vi inte längre behöver det eftersom du behöver det för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har tvingande legitima skäl att använda den.

2.6

Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dina personuppgifter till dig eller en tredje part du har valt. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

2.7

Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagenligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

 

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

 

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

 

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran om att påskynda vårt svar.

 

Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

3 Personuppgifter vi behandlar

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in och vad vi gör med det beror på din relation (er) med Walraven. Nedan beskriver vi vilka typer av förhållanden du kan ha med Walraven och hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för varje typ av förhållande.

3.1 Genom elektroniska nyhetsbrev

Du kan prenumerera på ett eller flera av våra elektroniska nyhetsbrev via vår webbplats. Vi kommer alltid att be om en “opt-in”, vilket innebär att du uttryckligen kommer att ge ditt samtycke till att vi kan kontakta dig via nyhetsbrev. När som helst kan du avsluta prenumerationen på elektroniska nyhetsbrev genom att klicka på länken ”avanmälan” som finns i varje nyhetsbrev. Efter att du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter för detta ändamål att tas bort från våra register.

3.2 Som ett kommersiellt förhållande

Walraven marknadsförings- och säljteam syftar till att bygga goda relationer med (a) kundkontaktpersoner och (b) kontaktpersoner för organisationer som (ännu) inte är kunder. För att bygga kommersiella relationer vid de flesta tillfällen är det nödvändigt att personlig (kontakt) information utbyts. Till exempel under en marknadsförings- / försäljningsaktivitet eller kampanj, ett möte med Walraven, under en mässa, utställningar, symposier och genom direkt etablerade kontakter av en Walraven-anställd. Att tillhandahålla personuppgifter i detta sammanhang sker alltid endast på frivillig basis. Personuppgifter som du lämnat i detta sammanhang bevaras i vårt system för kundrelationshantering och kommer att tas bort när det inte längre är nödvändigt för det ändamål du tillhandahåller dessa uppgifter, såvida du inte meddelar oss att du vill hålla dig uppdaterad med våra lösningar och aktiviteter.

3.3 Som kund

Walraven är endast verksamt på B2B-marknaden. Detta innebär att Walraven säljer sina lösningar, produkter och tjänster till organisationer. Om du förvärvar våra lösningar, produkter och / eller tjänster från Walraven blir du kund. I det här fallet kommer du att registreras som kund i våra informationssystem. Denna registrering kommer att innehålla personliga kontaktuppgifter för en eller flera kontaktpersoner för kunden. Dessa personuppgifter kommer att uppdateras eller tas bort så snart som möjligt om du inte längre är kund hos Walraven och / eller om det finns en förändring i din organisations kontaktperson. Vi samlar inte in någon finansiell information via vår webbplats.

3.4 Som leverantör / affärspartner / annan affärsrelation

Walraven upprätthåller relationer med leverantörer av råvaror, komponenter, handelsvaror och upprätthåller också relationer med affärspartners och andra organisationer (som redovisning / lön / IT-tjänsteleverantörer). För dessa relationer är det nödvändigt att registrera personliga kontaktuppgifter för en eller flera kontaktpersoner. Dessa personuppgifter kommer att uppdateras eller tas bort så snart som möjligt om organisationen inte längre är en relation mellan Walraven och / eller det finns en förändring i kontaktpersonen för den organisationen.

3.5 Som deltagare i utbildning / besökande showroom

Som utbildningsdeltagare eller som besökare i våra showrooms är det vid vissa tillfällen nödvändigt att du lämnar dina personliga (kontakt) uppgifter. Dessa uppgifter kan vi använda för att kontakta dig för utvärderingsändamål, för att meddela dig om ändringar i datum / kursinnehåll eller för att skicka ytterligare information om du begär det. Personuppgifter som du lämnat i detta sammanhang kommer att tas bort när det inte längre är nödvändigt för det ändamål som du tillhandahåller dessa uppgifter, såvida du inte meddelar oss att du vill hålla dig uppdaterad med våra lösningar och aktiviteter.

3.6 Förfrågningar

Om du kontaktar Walraven med en förfrågan, till exempel om våra lösningar, produkter eller tjänster, registrerar vi inte din personliga information, längre än vad som krävs för att svara på din förfrågan om du inte valde att få kommunikation från oss.

3.7 När du besöker vår webbplats

För varje person som besöker vår webbplats samlar vi in användningsstatistik inklusive IP-adress (anonymiserad, endast spårbar till ett geografiskt område och inte till en specifik person / anslutning), geografisk plats och besöksstatistik. Vi använder denna statistik för att förbättra vår webbplats, lösningar eller tjänster. Se även policy 7 för cookie och spårning. Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

3.8 Vid besök i våra lokaler och fastigheter

Vår byggnad och omgivning (parkeringsplats) kan säkras med CCTV (kamera). Du meddelas om detta när du går in i våra lokaler. CCTV-data förvaras endast av säkerhetsskäl, i högst 72 timmar, såvida det inte finns anledning att hålla dessa uppgifter längre (till exempel för en polisutredning).

3.9

Vi samlar inte in några speciella kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data ). Vi samlar inte heller in någon information om straffrättsliga övertygelser och brott.

4 Lagring av personuppgifter

I något av ovanstående förhållanden kommer vi inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål. Vi kommer dock att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

5 Dela personuppgifter

I någon av de förhållanden som beskrivs ovan kommer vi att använda dina personuppgifter för det enda syftet med denna relation. Vi säljer, handlar eller hyr aldrig ut dina personuppgifter till andra utanför Walraven utan ditt samtycke eller delar det med tredje part än under de omständigheter som beskrivs nedan.

5.1 Utbyte av personuppgifter inom Walraven Group

Som en internationell verksamhet med gemensamma processer, informationssystem och anställda som arbetar internationellt tillsammans delar vi data inom Walraven-koncernen. Walraven-koncernen avser våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag. Personuppgifter kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. Detta kan omfatta Walraven-platser som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom: Amerikas förenta stater, Ryssland, Ukraina, Förenade Arabemiraten, Indien, Turkiet, Kina, Singapore och Kanada. Denna sekretesspolicy gäller också för alla dotterbolag / juridiska personer inom Walraven Group.

5.2 Delning av personuppgifter med tredje part

Walraven använder tredjeparter som tjänsteleverantörer (som löner), externa värdleverantörer eller SaaS-leverantörer av programvara som en tjänst som behandlar personuppgifter under vår kontroll. Om vi behöver en tredje part för att få tillgång till din information, kommer vi att se till att denna tredje part agerar i enlighet med denna sekretesspolicy och att ett hemligt avtal undertecknas med denna tredje part. Exempel på tredje parter i detta avseende kan vara affärspartners, marknadsundersökningsbyråer, HR-tjänsteleverantörer och konsultföretag.

6 Säkerställa personuppgifter

Vi implementerade lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörig avslöjande eller åtkomst och mot alla andra former av olaglig behandling. Vi kräver också att våra databehandlare implementerar sådana lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. För detta har vi implementerat ett informationssäkerhetshanteringssystem baserat på ISO / IEC 27001: 2013. I den osannolika händelsen av ett (misstänkt) brott mot personuppgifter kommer vi att meddela dig och lämplig dataskyddsmyndighet inom 72 timmar efter upptäckten, enligt reglerna i GDPR. Gäller endast i EU-länder.

7 Cookie- och spårningspolicy

www.walraven.com är webbplatsen som ägs och drivs av Walraven. Detta avsnitt ger dig information om vilka cookies som kan ställas in när du besöker webbplatsen och hur du avvisar eller tar bort dessa cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies på det sätt som beskrivs i denna policy.

7.1 Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil som placeras på din dator eller annan enhet så att en webbplats kan känna igen dig som användare när du återvänder till webbplatsen med samma dator och webbläsare, antingen under ditt besök (med hjälp av en ‘session cookie’) eller för upprepade besök (en ‘persistent cookie’). Andra liknande filer fungerar på samma sätt och vi använder ordet ”cookie” i denna policy för att referera till alla filer som samlar in information på detta sätt.

Cookies är en extremt vanlig teknik för att komma ihåg viss information om en besökare på en webbplats. De allra flesta webbplatser använder för närvarande cookies och de används ofta för ett brett spektrum av uppgifter. Vi använder följande cookies:

7.2 Hur man kontrollerar och tar bort cookies

När du besöker webbplatsen får du ett meddelande som meddelar dig om vår användning av cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen kommer fler cookies och andra spårningstekniker att placeras på din dator enligt beskrivningen ovan för att förbättra din användarupplevelse när du är på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och / eller genom att acceptera våra villkor och vår integritetspolicy samtycker du till användningen av sådana kakor och spårningsteknik.

Vi kommer inte att använda cookies för att samla in personligt identifierbar information om dig. Men om du vill begränsa eller blockera de cookies som ställs in av denna webbplats (eller faktiskt på någon annan webbplats) kan du göra det via dina webbläsarinställningar. Funktionen “Hjälp” i din webbläsare bör berätta hur. När det gäller cookies som ställs in via denna webbplats kan det också vara möjligt att inaktivera dessa cookies genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Hantera cookiepreferenser”.

Alternativt kan du besöka http://www.allaboutcookies.org/ som innehåller omfattande information om hur du gör detta i en mängd olika webbläsare. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator, samt mer allmän information om cookies. Observera att eftersom dessa webbplatser inte ägs eller drivs av Walraven är vi inte ansvariga för något av innehållet på dem.

Tänk på att begränsning av cookies kan innebära att du inte kommer att kunna dra full nytta av alla funktioner eller tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats.

7.3 Tredjepartscookies

Observera att tredje part också kan använda cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse. Till exempel kan vi ibland bädda in videoinnehåll från webbplatser som YouTube och YouTube kan ställa in cookies i din webbläsare för att visa videon och övervaka icke hänförlig statistisk information. Vi kontrollerar inte spridningen av dessa cookies och du bör kontrollera relevant tredjepartswebbplats för mer information om dessa.

7.4 E-postspårning

Vissa av e-postmeddelandena vi skickar till dig kan innehålla en ”pixel” eller spårade länkar som gör att vi kan identifiera när du har öppnat e-postmeddelandet och verifiera vilka länkar som finns i e-postmeddelandet du har öppnat. Vi använder denna information för att avgöra vilka delar av våra e-postmeddelanden som är mest intressanta för dig.

Du kan ta bort pixeln genom att radera e-postmeddelandet. Om du inte vill ladda ner pixeln till din dator eller andra enheter kan du göra det genom att välja att ta emot e-postmeddelanden från oss i vanlig text snarare än HTML.

Alternativt kan du avsluta prenumerationen på vår e-postlista genom att klicka på länken för avbeställning i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss på [email protected].

7.5 Ändringar

Vi kan göra ändringar i denna cookiepolicy när som helst genom att publicera en kopia av den reviderade policyn på webbplatsen. Alla ändringar träder i kraft samma dag som vi publicerar de ändrade villkoren på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du samtycker till att vara bunden av den ändrade policyn.

7.6 Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring cookies eller din integritet när du använder den här webbplatsen, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Asia

Or visit our international website.