Rör- och kabelgenomföringar

Brandtätning av rörgenomföringar

Syftet med brandceller är att begränsa brandspridning, minska risken för att bränder växer och begränsa skadorna på byggnaden och dess innehåll. När det görs genomföringar för rör och kablar i brandcellsväggar och tak, måste de tätas för att behålla brandcellens effektivitet. Vårt sortiment av Pacifyre® och Tangit brandskyddsprodukter är väl lämpade för brandtätning av rör och kablar.

Download Fire Protection Systems brochure

Fire_Protection_Main_2_Pipe_and_cable_penetrations

How to select the right fire stop

Så här väljer du rätt brandskydd

Brandkragar är ett populärt val när man tittar på brandtätning av rörgenomföringar genom brandväggar. De är lämpliga för användning på plaströr och är vanligtvis gjorda av stål med ett inre foder av expanderande material som aktiveras vid brand. Materialet i brangdkragen expanderar och stänger hålet som lämnas av det kollapsande röret, så att byggnadens integritet bibehålls. Vid expansion mostår brandkragen en brand i antingen två eller fyra timmar, beroende på rörmaterial och användning.

Fördelar med att använda brandkragar för brandtätning

  • Det är en kostnadseffektiv lösning
  • De flesta är lätta att montera på nya byggnader, men kan även monteras vid renovering.
  • De finns i ett stort antal olika dimensioner

Vår Pacifyre® BFC Fire Collar är den perfekta kragen om du letar efter en pålitlig, standardlösning som ger ökad säkerhet för ETA-certifiering och CE-märkning.

Alternativ till vanliga brandkrage

Brandkragar är dock inte anpassade till alla scenarier. Det är därför viktigt att överväga de individuella behoven vid varje installation för att säkerställa att den korrekta brandskyddsprodukten väljs. Några av de kriterier som bör beaktas vid val av brandskydd omfattar:

  • Rörmaterial och dimension – plast eller metall?
  • Den krävda brandklassen
  • Isoleringskrav
  • Vägg, golv eller gap
  • Förväntas det ske någon rörutvidning? Vibration eller termisk expansion?
  • Finns det krav på hållfasthet, eller lastbärande funktion?

benefits of standard fire collars

När är en vanlig brandkrage INTE den rätta lösningen?

Metallrör – Brandkragar är vanligtvis inte lämpliga för brandtätade metallrör. Det expanderande fodret kommer inte att kunna krossa ett metallrör på samma sätt som det kan med ett plaströr. Du kommer sannolikt att behöva en mer speciellt anpassad krage som vår Pacifyre® EFC, brandtejp eller en brandmanschett.

Rörelse eller vibration – Om det förväntas uppstå stora rörutvidgningar, antingen på grund av rörets termiska expansion, vibrationer eller på grund av att byggnaden rör sig, är brandkragar inte den rätta lösningen. En brandmanschett som vår Pacifyre® MKII bör användas istället i dessa situationer för att hantera rörets rörelse. Du kan läsa vår fallstudie om dess användning i The Shard.

Bullerisolering – Många byggnader kräver dessutom att produkter har ytterligare ljudisolering, särskilt i tätbefolkade områden som London. Brandkragar är inte ljudisolerade. Istället kan man använda vår Pacifyre® MKII som har speciella ljudisolerande egenskaper, eller vår Pacifyre® AWM III som kan installeras med ljudisoleringsremsor.

Installationsutrymme – I renoveringsprojekt ser man ofta många rör och kablar, som har lagts till eller ändrats under åren i situationer som är omöjliga att brandskydda med brandkragar. Tidigare installationer i gamla byggnader har kanske inte tagit hänsyn till det utrymme som behövs för brandkragar, så renoveraren behöver hitta alternativa lösningar som passar utrymmet. Pacifyre® EFC är en mångsidig och unik brandkrage, perfekt för dessa situationer. Flera rör får plats i en krage och kan monteras i besvärliga utrymmen, exempelvis där rör har monterats i hörn.

Produkter av rör- och kabelgenomföringar

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Oceania

Or visit our international website.