Teknisk Support frågor & svar

Publicerad på: 7 November 2014

Teknisk Support frågor & svar

Vår Tekniska Support ger i varje nummer svar på FAQ. I detta nummer svarar vi på frågan:
Vad händer med ett rör när temperaturen förändras?

Expansion och kontraktion av rör

Teknisk support: “Expansion och kontraktion av rör sker vanligtvis under inverkan av temperaturförändringar. Med en temperaturökning blir röret längre och vid en temperaturminskning drar sig röret samman. Ett exempel: Ett stålrör, vet vi har en låg utvidgningskoefficient, men mycket kraft frigörs medans ett plaströr har en hög expansionskoefficient, men en mycket mindre kraft.

Fixpunkter och glidpunkter

Teknisk support: “Det är viktigt att under installationen ta hänsyn till expansion och kontraktion av rör. Upphängningen av ett rörsystem ska dels hålla röret på plats och ta upp eventuella längdutvidgningar vid temperaturförändringar. Detta görs genom att vissa rörklammor låser fast röret (fixpunkt) och andra låter röret röra sig axialt (glidpunkt).
För detta har Walraven ett antal produkter: fixpunkter och glidelement. Så kan du fixera ett rör och låta detta expandera i den riktning du önskar. På så vis minskar du belastningen på upphängningen. Fixpunkter används för rör med stor expansion.

Fixpunkten används vid den neutrala punkten så att röret kan röra sig i båda riktningarna. Glidelement används mellan fixpunkter så att röret fritt kan expandera och/eller krympa.

Upphängning för axial expansion
Upphängning för axial expansion

Ljudisolerad fixpunkt
Ljudisolerad fixpunkt

Walravens Tekniska Support kan även ge rekommendationer om vilka produkter du bör använda och deras tillämpning

Klicka här för mer information om termisk förändring av rörlängd och en mycket intressant film.

Stöter du på ett tekniskt problem under planeringen av ett projekt som du själv inte klarar lösa, kontakta då vår Tekniska Support.

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Oceania

Or visit our international website.