RAL-certifiering

RAL-certifiering

Walraven är en av initiativtagarna av ’Gütegemeinschaft Rohrbefestigung’ (Safe Connection). Syftet med denna organisation är att ta fram tydliga riktlinjer för produktkvalitet av de största tillverkarna av rörupphängningssystem. Gütegemeinschaft Rohrbefestigung blev erkänt 2003 av RAL, det tyska institutet för kvalitetssäkring.

Dina fördelar

De tekniska egenskaperna hos en produkt, som den maximalt tillåtna lasten, bestäms och publiceras genom en tydlig mätmetod. Mätmetoden går ut på att beräkna den maximalt tillåtna lasten utifrån en maximalt tillåten utböjning. RAL-certifieringen innebär att kvaliteten hos rörupphängningsprodukter såsom klamrar och monteringsskenor från de deltagande tillverkarna tydliga och lätt jämförbara.

Mätmetoder

I nuläget finns fyra mätmetoder för lastkapacitet för rörupphängningssystem i normala temperaturer:

Det finns även en mätmetod för lastkapacitet för klammer vid brand (RAL-GZ 656).

Klicka här för en översikt över våra RAL-certifierade produkter.

RAL i vår katalog

Den maximalt tillåtna belastningen som anges i artikeltabellerna i produktkatalogen bestäms enligt:

  1. En mätmetod utvecklad av Walraven
  2. Mätmetoden som föreskrivs i testanvisningarna RAL-GZ 655 och RAL-GZ 656 framställd av Gütegemeinschaft Rohrbefestigung. Om produkten är försedd med ”RAL-Gütezeichen” har mätresultatet kontrollerats av ett oberoende testinstitut.

RAL-kvalitetsmärkning

RAL-kvalitetsmärke tilldelas endast de produkter som klarar av de höga kvalitetskraven, och är ett bevis på att produkten håller hög kvalitet. Dessutom ger det användare av rörupphängningssystemen förtroende för produkten!

Man kan känna igen certifierade produkter med hjälp av dessa märken:

För mera information:

Gütegemeinschaft Rohrbefestigung e.V.
Lerchfeldstraße 67
D-86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0)8191 – 94 41 68
Fax +49 (0)8191 – 94 49 69
Email: [email protected]
Internet: www.safe-connection.de/en/walraven/

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Oceania

Or visit our international website.