Hur man förhindrar skador vid rörexpansion

Rör expanderar eller krymper på grund av temperaturskillnader. Detta kan ha seriösa konsekvenser för den fullständiga installationen och orsaka skador på hela byggnaden. Vi vill gärna förklara varför.expansion1

Expansionskoefficienten är avgörande

Alla material (stål, koppar, PE, plast, osv) har sin egna specifika expansionskoefficient. Dessa koefficienter avgör hur de olika materialen reagerar på temperaturskillnader. Stål har en expansionskoefficient på 0,012 mm/C° och PE har en expansionskoefficient på 0,200 mm/C°. Med andra ord: ett 10-meter långt stålrörset med en temperaturskillnad på 50 C° expanderar 0,6 mm. Ett PE-rör på 10 meter expanderar 10 mm. Expansionen eller krympningen beror inte på rörets diameter, men på dess längd och rörets material.

Buller och skador

Rörets expansion kan skapa obehag i form av ljud (spänningar, tickandet från den gamla värmeledningen) och till och med skador på byggnaden. Detta kan ofta leda till att rören går sönder vilket leder till vattenskador. Det är därför klokt att tänka på detta vid montering.

God klammerplanering och fri expansionexpansion2

En god uppskattning för installationen (var ska rören placeras och hur många millimeter?) underlättar skapandet av en god klammerplan. Den allra bästa lösningen är att låta naturliga krafter arbeta så ‘fritt’ som möjligt. Genom att placera en fixpunkt på det rätta stället, kan vi leda expansionen till denna punkt för att förhindra att ingen skada eller påfrestning kan ske på installationerna. På detta sätt kan man också minimera de frigjorda krafterna.

Det finns ofta inte rum för ‘naturen’ att gå sin egna väg. Fix- och glidpunkter är designade på ett sätt som gör det en kontrollerad expansion. Vi kan också hjälpa till med detta.

Skulle du vilja veta mer om hur man undviker skador och buller på grund av expanderande rör? Vi har kunskapen och erfarenheten att hjälpa er. Våra experter kan beräkna vad en ideal monteringsmetod skulle vara för ert projekt. Ring oss på +46 4036 5420 för skräddarsytt råd.

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Asia

Or visit our international website.