Hur väljer man rätt klammeravstånd?

Det kan verka enkelt att montera och fästa rör på ett effektivt sätt, men eftersom förhållanden och omständigheter skiljer sig mellan projekt, så är det alltid ett nytt pussel att lösa. Ett system har plaströr, och det andra kräver koppar eller stål. Kanske krävs en kombination av flera material. Effektiv installering och montering av rör beror såklart också på kostnader, därför råder vi dig att notera följande!clamp_distance_image3_480x325px

Installatörer strävar efter det mest effektiva sättet att installera och montera

Vad är reglerna för att avgöra avståndet mellan klamrarna? Det finns inga egentliga riktlinjer eller standarder. Detta innebär att du som installatör har en viss grad av frihet. En typisk fallgrop med denna frihet är att klammeravståndet ibland blir för långt. Detta kan leda till att rören börjar böja, speciellt plaströr. Något man inte vill ska hända med ett avloppsrör.

Ett effektivt sätt att montera är att kombinera olika rör, diameter, material eller till och med från en annan installation i en upphängning/infästning. Som en tumregel avgör rören med de kortaste avstånden mellan klamrarna (efter diameter eller material) vilket avstånd som används.

Men vad är det maximala klammeravståndet?

Det maximala klammeravståndet enligt tillverkarebracket-distance

Rörtillverkarna ger nästan alltid den maximalt tillåtna (upphängnings)avståndet. Detta avstånd bestäms av kombinationen av material som röret är gjort av och vilken diameter (större diameter, styvare rör) som gäller. Det finns många tabeller på internet som illustrerar detta.

Med stålrör är ett klammeravstånd på upp till 6 meter tillåtet. I praktiken ser man detta inte ofta. Ett undantag för denna regel är långa raka sektioner, eftersom det inte är praktiskt att hänga upp ett 6-meter långt rör i ett tag. Installatörernas/teknikernas hantering av detta fall är en flaskhals.

En annan viktig punkt är att man måste beräkna det 6-meter långa rörets totala vikt som klamrarna utsätts för. Detta leder till väldigt tunga laster för klamrar och ankare. Kort sagt så är det väldigt svårt att ha det korrekta klammeravståndet som finns i tabeller.

Den bästa lösningen: Prata med våra experter!

Som installatör är du den som i slutändan är ansvarig för att ta fram rätt klammeravstånd. Detta kan du göra baserat på din egna erfarenhet eller genom att läsa igenom tillverkarens dokumentation. Du kan också kontakta Walraven och rådfråga våra experter.

Tillsammans med våra experter kan du ta fram det mest effektiva (och ekonomiska) sättet att montera. Det sättet du arbetar på, i samband med den maximala utsträckningen tillåten av det material som ska användas, är i detta fall gällande.

Vi har kunskapen och erfarenheten att hjälpa er med era installeringsfrågor. Våra experter beräknar den ideala distansen för ditt projekt. Ring oss gärna på +46 4036 5420 för skräddarsytt råd.

Kontakta oss

Önskelista produkter 0
Till toppen av sidan
Close

Asia

Or visit our international website.