Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website Walraven.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Walraven.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J. van Walraven Holding B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Walraven.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie dat op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Walraven.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Walraven.com, welke geen eigendom zijn van Walraven.com, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Walraven.com. Hoewel Walraven.com uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Walraven.com worden onderhouden, wordt afgewezen.

Beschikbaarheid website

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid schade

Walraven.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, ga naar het contactformulier.

Neem contact met ons op

Materiaallijst 0
Naar boven
Close

Asia

Or visit our international website.