Privacy Policy

1. Introductie

Dit privacybeleid van J. van Walraven Holding BV, hierna te noemen “Walraven”, verstrekt informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van de website, commerciële contacten, klanten en zakelijke partners van Walraven. Walraven vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en om u duidelijkheid te verschaffen over de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en de wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw Walraven.com-gegevens in overeenstemming met de EU AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We zullen altijd de nieuwste versie van dit beleid publiceren op onze website(s).

1.1 Vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de uitvoering ervan, neem dan contact met ons op:

J. van Walraven Holding B.V.
Juridische afdeling, de heer Bert Sedee
Industrieweg 5, 3641 RK, Mijdrecht, The Netherlands
e-mail: [email protected]
telefoon: 0297233000

2. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheiden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2.1 Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

In het geval u vragen heeft over de persoonsgegevens die wij verwerken; u heeft recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Het verstrekken van dergelijke informatie zal afhankelijk zijn van het verstrekken van een passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres). We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt weigeren, voor zover toegestaan ​​door de wet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Sedee, [email protected]

2.2 Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen

In het geval dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden niet correct zijn; u heeft het recht om aan te vragen dat wij de persoonsgegevens die Walraven over u onderhoudt, corrigeren of verwijderen, maar het kan nodig zijn dat wij de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt. Stuur ons alstublieft een verzoek met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

2.3 Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens

Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij deze zouden blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Echter, wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

2.4 Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Maak bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

2.5 Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.

2.6 Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij

Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

2.7 Intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

Trek uw toestemming op elk moment in wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Indien u een van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Gewoonlijk geen vergoeding vereist
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig kunnen hebben
Het is mogelijk dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Termijn om te reageren
Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

3. Persoonlijke gegevens die we verwerken

We kunnen persoonlijke gegevens bijhouden afhankelijk van uw relatie(s) met Walraven. Hieronder beschrijven we de soorten relatie(s) die u mogelijk heeft met Walraven en hoe we persoonlijke gegevens onderhouden voor elk type relatie.

3.1 Via elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website inschrijven voor een of meer van onze elektronische nieuwsbrieven. We zullen altijd om een ​​’opt-in’ vragen, wat betekent dat u expliciet uw toestemming geeft om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor elektronische nieuwsbrieven door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die in elke nieuwsbrief wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd.

3.2 Als commerciële relatie

De marketing- en salesteams van Walraven streven naar goede relaties met (a) klantcontactpersonen en (b) contactpersonen van organisaties die (nog) geen klant zijn. Bij het opbouwen van commerciële relaties in de meeste gevallen, is het noodzakelijk dat persoonlijke (contact)informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld tijdens een marketing / verkoopactiviteit of -campagne, een ontmoeting met Walraven, tijdens een beurs, tentoonstellingen, symposia en via direct opgezette contacten door een medewerker van Walraven. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in deze context is altijd alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden bijgehouden in ons Customer Relationship Management-systeem en worden verwijderd als dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten. De gegevens van bij ons geregistreerde klantcontactpersonen kunnen tevens gebruikt worden voor het toezenden van een klanttevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.

3.3 Als klant

Walraven is alleen actief op de B2B-markt. Dit betekent dat Walraven zijn oplossingen, producten en diensten aan organisaties verkoopt. Als u onze oplossingen, producten en/of diensten rechtstreeks van Walraven koopt, bent u klant geworden. In dit geval wordt u geregistreerd als klant in onze informatiesystemen. Deze registratie omvat de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen van de klant. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als u geen klant van Walraven meer bent en/of als er sprake is van een wijziging in de contactpersoon van uw organisatie. Wij verzamelen geen financiele gegevens via onze website. De gegevens van bij ons geregistreerde klantcontactpersonen kunnen tevens gebruikt worden voor het toezenden van een klanttevredenheidsonderzoek. Dit gebeurd op basis van een gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt zich op elk moment afmelden voor deelname aan dit onderzoek door te klikken op de link ‘uitschrijven’ die in iedere uitnodiging wordt vermeld. Uw gegevens blijven dan opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem, maar zullen niet meer gebruikt worden voor het toezenden van onderzoeken.

3.4 Als leverancier / zakenpartner / andere zakelijke relatie

Walraven onderhoudt relaties met leveranciers van grondstoffen, componenten, handelsgoederen en onderhoudt ook relaties met zakelijke partners en andere organisaties (zoals accountancy / payroll / IT-dienstverleners). Voor deze relaties is het noodzakelijk om de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen te registreren. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als de organisatie niet langer een relatie van Walraven is en / of er een wijziging is in de contactpersoon van die organisatie.

3.5 Als deelnemer aan een showroom voor training / bezoek

Als een trainingsdeelnemer of als bezoeker van onze showroom, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat u uw persoonlijke (contact)gegevens achterlaat. Alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen voor evaluatiedoeleinden of om u aanvullende informatie te sturen in het geval u dit heeft aangevraagd. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

3.6 Aanvragen

In het geval u Walraven benadert met (aan)vragen, bijvoorbeeld over onze oplossingen, producten of diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet registreren, tenzij we contact met u opnemen voor aanvullende ondersteuning of navraag. Als dit het geval is, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u een antwoord heeft ontvangen. Dit omvat vragen via telefoon, e-mail, fax en het lokale formulier ‘Stel uw vraag’ op onze website.

3.7 Bij een bezoek aan onze website

Van elke persoon die onze website bezoekt, verzamelen we gebruiksstatistieken, waaronder IP-adres (geanonimiseerd, alleen herleidbaar naar een geografisch gebied en niet naar een specifieke persoon / verbinding), geografische locatie en bezoekstatistieken (inclusief bezoekduur en paginaweergaven). Wij gebruiken deze statistieken om onze website, oplossingen of diensten te verbeteren. Zie ook 7, Cookie- en trackingbeleid. Onze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die koppelingen te activeren, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

3.8 Bij een bezoek aan ons bedrijf

Ons gebouw en onze omgeving (parkeerplaats) kan worden beveiligd met CCTV (camera). U wordt hiervan op de hoogte gebracht zodra u ons pand betreedt. CCTV-gegevens worden alleen voor veiligheidsdoeleinden bewaard, maximaal 72 uur, tenzij er een reden is om deze gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor een politieonderzoek).

3.9 Verzamelen ‘speciale categorieën’ persoonsgegevens

Wij verzamelen geen ‘speciale categorieën’ persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

4. Bewaren van persoonlijke gegevens

In een van de bovenstaande relaties zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren echter documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

5. Delen van persoonlijke gegevens

In alle hierboven beschreven relaties zullen we uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor deze relatie. Wij verkopen, verhandelen of verhuren nooit uw persoonlijke gegevens aan anderen buiten Walraven zonder uw toestemming of zonder een van de hieronder beschreven situaties.

5.1 Delen van persoonsgegevens binnen de Walraven Group

Als internationaal bedrijf met gemeenschappelijke processen, informatiesystemen en medewerkers die internationaal samenwerken, delen we gegevens binnen de Walraven Group. De Walraven Group betekent onze dochterondernemingen, onze holding en haar dochterondernemingen. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit kunnen Walraven-locaties zijn die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijk is aan die in de Europese Economische Ruimte: Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije, China en Australië. Dit privacybeleid is van toepassing op elke subsidiaire / rechtspersoon binnen de Walraven Group.

5.2 Delen van persoonlijke gegevens met derden

Walraven zal geen persoonlijke gegevens met derden delen, tenzij dit onder onze controle en onder strikte voorwaarden is. In het geval dat we een derde partij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw informatie, zullen we ervoor zorgen dat deze derde partij handelt in overeenstemming met dit privacybeleid en dat een geheimhoudingsverklaring is ondertekend met deze derde partij. Voorbeelden van derden in dit verband zijn onder meer zakenpartners, marktonderzoekbureaus, HR-dienstverleners en adviesbureaus.

5.3 Derden die persoonsgegevens verwerken die onder onze controle staan

Walraven gebruikt derde partijen zoals serviceproviders (zoals payroll), externe hostingproviders of Software as a Service (SaaS)-providers die persoonsgegevens verwerken die wij beheren. In het geval dat een derde partij persoonsgegevens onder ons beheer verwerkt, zorgt Walraven ervoor dat een Data Processing Agreement (zoals beschreven in de AVG) aanwezig is.

6. Beveiligen van persoonlijke gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen we van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren. Hiervoor hebben we een Information Security Management System geïmplementeerd dat is gebaseerd op ISO / IEC 27001: 2013. In het onwaarschijnlijke geval van een (vermoedelijke) inbreuk in de persoonlijke gegevens zullen wij u en de juiste gegevensbeschermings autoriteit binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte brengen, volgens de regels uiteengezet in de AVG.

7. Cookie en trackingbeleid

www.walraven.com is de website die eigendom is van en beheerd wordt door Walraven. In dit gedeelte vindt u informatie over welke cookies kunnen worden ingesteld wanneer u de site bezoekt en hoe u deze cookies kunt weigeren of verwijderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies op de manier die wordt beschreven in dit beleid.

7.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of een ander apparaat wordt geplaatst, zodat een website u als gebruiker kan herkennen wanneer u met dezelfde computer en webbrowser naar de website terugkeert, hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalbezoeken (een ‘persistent cookie’). Andere soortgelijke bestanden werken op dezelfde manier en we gebruiken het woord ‘cookie’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Cookies zijn een uiterst gebruikelijke technologie voor het onthouden van bepaalde informatie over een bezoeker van een website. De overgrote meerderheid van websites maakt momenteel gebruik van cookies en ze worden vaak gebruikt voor een breed scala aan taken. We gebruiken de volgende cookies:

Dit document geeft u informatie over de specifieke cookies die op deze site worden gebruikt.

7.2 Hoe u cookies kunt beheren en verwijderen

Toen u de site betrad, kreeg u een bericht dat u op de hoogte bracht van ons gebruik van cookies. We moesten een cookie gebruiken om u die kennisgeving te presenteren (u kunt de details van deze cookie bekijken onder ‘Cookie-acceptatie’ in de onderstaande tabel). Als u de site blijft gebruiken, worden er meer cookies en andere trackingtechnologieën op uw computer geplaatst, zoals beschreven in de bovenstaande tabel, om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. Door de site te blijven gebruiken en / of door onze voorwaarden en ons privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtechnologie.

We zullen geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. Als u echter de cookies wilt beperken of blokkeren die zijn ingesteld door deze site (of, inderdaad, op een andere site), kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. De ‘Help’-functie in uw browser moet u vertellen hoe. Met betrekking tot cookies die via deze site worden ingesteld, kan het ook mogelijk zijn om deze cookies uit te schakelen door de instructies te volgen die worden gegeven in de sectie ‘Opting Out’ in elk van de onderstaande tabellen.

U kunt ook een bezoek brengen aan http://www.allaboutcookies.org/ met uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een groot aantal verschillende browsers. U vindt ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer, evenals meer algemene informatie over cookies. Houd er rekening mee dat, aangezien deze websites geen eigendom zijn van of beheerd worden door Walraven, wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies kan betekenen dat u niet ten volle kunt profiteren van alle functies of services die beschikbaar zijn op deze site.

7.3 Belangrijkste cookies die op onze website worden gebruikt

Hieronder staat een lijst met de belangrijkste cookies die op de site worden gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt

Cookie Name Google Analytics
ID _ga

_gat

Doel Met deze cookie kunnen we:

Informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeem administratie en om rapporten te maken, de grootte van het publiek inschatten en gebruikspatronen; en anoniem acties volgen rond de site.

Vervallen Dit is een blijvende cookie die op uw apparaat blijft staan na uw browsersessie is beëindigd.
Bron van Cookie Google
Verdere informatie Deze site maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service aangeboden door Google, Inc. Google Analytics stelt een cookie in om uw gebruik van deze Site te evalueren en compileert rapporten voor ons op website-activiteit. Deze cookie verzamelt geen informatie die een persoon identificeert. Zie voor het afwijzen of verwijderen van deze cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 7.4 Cookies van derden

Om uw website-ervaring te verbeteren, kunnen derden ook cookies gebruiken. We voegen bijvoorbeeld soms videocontent in van websites zoals YouTube en YouTube kan cookies in uw browser plaatsen om de video weer te geven en niet-toewijsbare statistische informatie te controleren.

Als gevolg hiervan, wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten, ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. We hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de desbetreffende website van derden raadplegen voor meer informatie hierover.

Informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

7.5 E-mail volgen

Sommige e-mails die we u toesturen kunnen een ‘pixel’ of bijgehouden links bevatten, waarmee wij kunnen vaststellen wanneer u de e-mail heeft geopend en om te verifiëren welke links in de e-mail u heeft geopend. We gebruiken deze informatie om te bepalen welke delen van onze e-mails voor u het meest van belang zijn.

U kunt de pixel verwijderen door de e-mail te verwijderen. Als u de pixel niet naar uw computer of andere apparaten wilt downloaden, kunt u dit doen door ervoor te kiezen e-mails van ons te ontvangen in platte tekst in plaats van HTML.

U kunt zich ook afmelden voor onze mailinglijst door op de link ‘Uitschrijven’ in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via [email protected].

7.6 Wijzigingen

We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen door een kopie van het herziene beleid op de site te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht op de datum waarop we de gewijzigde voorwaarden op de site plaatsen. Als u de site blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het gewijzigde beleid.

7.7 Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over cookies of uw privacy bij het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op via [email protected].

Neem contact met ons op

Materiaallijst 0
Naar boven
Close

Asia

Or visit our international website.