Hoe vindt u snel de brandveilige oplossing voor uw buis- of kabeldoorvoering?

In een gebouw zijn veel verschillende typen installaties aanwezig die via buizen, kanalen of kabels zorgdragen voor het transporteren van onder andere: water, gas, lucht, elektriciteit en data. Deze buizen, kanalen of kabels worden door wanden en vloeren gevoerd. Daar waar ze door brandwerende wanden en vloeren gevoerd worden, spreken we van brandwerende doorvoeringen. Deze doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van een gebouw.

Vanuit wet- en regelgeving worden er eisen gesteld aan zowel de brandwerendheid als de rookdichtheid van wanden en vloeren, zo dus ook aan de doorvoeringen. Ze zijn tenslotte onderdeel van de brandwerende scheiding en worden dusdanig gelijk aan de wanden en vloeren beoordeeld op vlamdichtheid en warmtedoorslag. De met de Walraven Brandwerende Systemen uitgevoerde en afgedichte doorvoeringen voldoen moeiteloos aan de gestelde eisen. Ze vormen een veilige barrière tegen branddoorslag en brandoverslag conform de WBDBO eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012.

Het handboek brandveilig doorvoeren

In het ‘Handboek Brandveilig doorvoeren en bevestigen van buizen, kabels en kabelgoten’ wordt aan de hand van situatieschetsen de mogelijkheid geboden om snel en eenvoudig tot de juiste oplossing te komen. In deze schetsen kunt u een keuze maken uit type muur en type materiaal buis en/of kabel. Verschillende afdichtingsmogelijkheden (getest conform EN 1366-3) staan bij de door u gekozen doorvoering vermeld. Uiteindelijk zijn onder andere ook bepalend voor het komen tot de juiste keuze voor het juist brandwerende afdichten:

Brandhandboek

  • type constructie (vloer/wand)
  • type materiaal en de dikte van de constructie
  • type doorvoer (buis/kabel/kabelgoot)
  • type materiaal van de buis
  • de diameter van de buis/kabel
  • betreft het een wel of niet geïsoleerde buis
  • de vorm en grootte van de restopening/-voeg rond de buis/kabel/kabelgoot)

Hiermee is bij het ontwerp van de selectieschema’s rekening gehouden. De gekleurde blokjes die afgebeeld staan bij de verschillende doorvoeringen in de selectieschema’s corresponderen met de gekleurde blokjes voor de Brandwerende Systemen in de legenda.  Links van elk selectieschema treft u een legenda aan met hierin vermeldt:

  • De verschillende Walraven brandwerende productsystemen.
  • Een paginaverwijzing voor meer gedetailleerde systeeminformatie benodigd voor het komen tot uw uiteindelijke keuze (hoofdstuk ‘Brandwerende Systemen: Toegelicht’).

Zo wordt snel duidelijk welk brandwerend productsysteem een gegarandeerde brandveilige oplossing biedt in welke situatie.

Heeft u vragen over het brandveilig afdichten van buis- en kabeldoorvoeringen in relatie tot uw project? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0297 – 23 30 00, stuur een e-mail naar [email protected] of schrijf u in voor de training door te klikken op: ‘Walraven Workshop Brandwerend Afdichten’ . Wij helpen u graag verder!

Brandwerende training         training brandwerend         training

Neem contact met ons op

Materiaallijst 0
Naar boven
Close

Asia

Or visit our international website.