Hoe voldoet u aan de brandveiligheidseisen?

Passieve brandbescherming is een veiligheidsvoorziening die inactief blijft tijdens normale omstandigheden, maar actief wordt in het geval van brand. Het is een integraal onderdeel van bouwkundige brandpreventie, dat is ontworpen om een brand zo klein mogelijk te houden.

Het doel van passieve brandbescherming is om de verspreiding van vuur en rook voor een bepaalde tijd te beperken. Door compartimentering wordt voldoende tijd gegarandeerd voor een veilige evacuatie van de mensen aanwezig in het pand. Ook wordt voorkomen dat er een moeilijk te beheersen brand ontstaat en onnodig gevaar voor de brandweer. Schade aan het gebouw blijft zo letterlijk binnen de perken, economische schade en schade aan milieu geminimaliseerd.

Wat vereist de regelgeving?

De Nederlandse overheid heeft in het Bouwbesluit 2012 voorschriften opgenomen over brandveiligheid. Passieve brandbescherming is vereist in alle typen gebouwen, of het nu gaat om woningbouw of utiliteitsbouw. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw, zowel modernisering of uitbreidende werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende bouwvoorschriften vastgesteld in het Bouwbesluit 2012.Brandveiligheidseisen1

Met betrekking tot het rook- en brandwerend afdichten van openingen in compartimentscheidende muren en vloeren wordt gesteld: ‘een compartimentscheiding is alleen bij brand effectief wanneer elke buis-, kabeldoorvoering, voeg en naad adequaat brandwerend is afgedicht zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten (WBDBO) gesteld in NEN 6068 wordt behaald.’

Iedere installatie van een buis of kabel in een gebouw, zoals waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitskabels, kabelgoten maar ook stopcontacten en verlichtingsarmaturen kan de brandwerendheid van een ruimte in gevaar brengen. Het doel van passieve of wel bouwkundige brandbescherming is de gaten en openingen in compartimentscheidende constructiedelen, die ontstaan bij brand, zo snel mogelijk af te dichten. Vuur en rook hebben zo gedurende de vereiste tijdsduur, niet de mogelijkheid zich te verspreiden naar de naastgelegen brandcompartimenten en vluchtroutes. Alle producten die zijn ontworpen om aan deze criteria te voldoen zijn brand geclassificeerd. Dat wil zeggen gecertificeerd om brand voor een bepaalde tijd te weerstaan, vanaf 30 minuten tot wel 4 uur. De producten zijn allen voorzien van een opzwellend materiaal dat passief blijft in normale omstandigheden maar enorm opzwelt indien ze worden blootgesteld aan de hitte (vanaf 140 ̊C) van een beginnende brand.

Hoe kan Walraven helpen bij passieve brandbescherming?

Het is van belang om zo vroeg mogelijk advies te vragen over wat de beste manier is om met brandveiligheid in uw project om te gaan. Het is verrassend om te zien hoe vaak, na installatie van brandbeschermingsproducten, alles moet worden vervangen omdat een deel niet aan de vereiste brandveiligheidsnormen voldoet of onjuist is geïnstalleerd.

Walraven heeft een uitgebreid assortiment aan brandwerende systemen die getest en gecertificeerd zijn en daarmee uitermate geschikt zijn voor het effectief afdichten van buis- en kabeldoorvoeringen door brandwerende vloeren en wanden. Zo zijn onze Walraven Pacifyre® MK II Brandmanchetten geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen. Deze inbouwmanchetten zijn uitvoerig getest door meerdere onafhankelijke instanties in verschillende landen in Europa en zijn zeer eenvoudig te installeren zonder gebruikmaking van bevestigingsmaterialen. Niet alleen voorkomen ze de verspreiding van vuur, maar ze vormen ook een barrière tegen rook en geluid terwijl ze tegelijkertijd ook vrije uitzetting en krimp van de buizen ten gevolge van temperatuurswisselingen toestaan.

Bekik hier het assortiment Brandwerende Systemen

 

Heeft u vragen over brandbescherming in relatie tot uw project? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0297 – 23 30 00 of stuur een e-mail naar [email protected]. Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op

Materiaallijst 0
Naar boven
Close

Asia

Or visit our international website.