Czym są zamocowania wielopunktowe?

Opublikowane na: 2 sierpnia 2018

Czym są zamocowania wielopunktowe?

understanding-multiple-use-applicationsCzy kiedykolwiek spotkałeś się z określeniami zamocowania wielopunktowe w kontekście techniki kotwienia i zastanawiałeś się co one oznaczają? W tym artykule dowiesz się co oznaczają te określenia.

W Europie większość kotew poddawanych obciążeniom statycznym i quasi-statycznym projektowane są zgodnie z normami ETAG 001 Aneks C: Metody projektowania zakotwień, publikowanym przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej – EOTA. Potocznie nazywamy to Aneksem C, a dostarcza nam on informacji na temat projektowania kotew do użytku w betonie i nakreśla zasady projektowania kotew dla 3 metod: A, B i C.

Te metody projektowania mają wspólny mianownik: wszystkie wymagają odpowiednio wysokiej nośności kotew, tak aby udowodnić, iż obciążenia projektowe nie przekraczają obliczeniowej nośności kotew (Sd <Rd). Ponadto, niezależnie od tego, czy element jest zakotwiony za pomocą pojedynczej kotwy lub grupy kotew, prawidłowe działanie każdej z kotew ma kluczowe znaczenie dla całkowitej nośności zamocowań.

„ETAG 001 Część 6 Kotwy do wielopunktowych mocowań elementów niekonstrukcyjnych”, kolejna publikacja EOTA, wprowadza termin zamocowania wielopunktowe i niesie ze sobą kolejne wymagania dotyczące projektu instalacji. Przeczytać w niej możemy: „ projekt instalacji musi być wykonany w taki sposób, aby w przypadku wysunięcia lub zniszczenia jednej kotwy, obciążenie zostało przeniesione na sąsiadujące kotwy, bez znaczącej utraty wytrzymałości całej konstrukcji.” Każde mocowanie musi mieć przynajmniej jeden punkt mocujący, który z kolei musi być mocowany kilkoma kotwami (przynajmniej 3 – 4 kotwy). Jeśli jedna z kotew w połączeniu ulegnie zniszczeniu, pozostałe kotwy muszą być w stanie przyjąć obciążenie, które kotwa ta przenosiła i utrzymać cały punkt mocowania w miejscu. Taki sposób montażu nazywamy mocowaniem wielopunktowym.

Poniższa grafika przedstawia w uproszczeniu różnice pomiędzy różnymi sposobami mocowania.

zamocowania-wielopunktowe

mocowanie pojedyncze i mocowanie wielopunktowe – schemat różnic.

 

Produkty, które posiadają Europejską Ocenę Techniczną wydaną na podstawie ETAG 001 Część 6, mogą być używane tylko do zamocowań wielopunktowych w przypadku zastosowań niestrukturalnych. Typowe zastosowania zamocowań wielopunktowych obejmują mocowanie rurociągów, koryt kablowych lub podwieszanych systemów szynowych. Pełna definicja mocowań wielopunktowych według Państw Członkowskich znajduje się w załączniku 1 Aprobaty ETAG 001 Część 6.

Odnośniki:

  • ETAG 001 Part 6: Zamocowania wielopunktowe dla zastosowań niekonstrukcyjnych, PDF, Bruksela: EOTA, Styczeń 2011.
  • EAD 330232-00-0601 MOCOWANIA MECHANICZNE W BETONIE, PDF: EOTA, 2016.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Kotew do wszelkich zastosowań?

Odwiedź naszą stronę dotyczącą Kotew

Pozostańmy w kontakcie

Lista produktów 0
Do góry!
Close

Asia

Or visit our international website.