Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Polityka Prywatności Walraven Sp. z o.o., dalej zwana „Walraven”, dostarcza informacji na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej, jak również przetwarzania danych osobowych naszych kontaktów komercyjnych, Klientów oraz Partnerów biznesowych w systemach informatycznych. W Walraven uważamy, że ostrożne obchodzenie się z powierzanymi nam danymi osobowymi jest sprawą bardzo istotną. Chcemy poinformować Państwa w jakim zakresie i celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są prawa dostępu do informacji dotyczących tychże danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – Regulacje o ochronie danych osobowych – RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Zawsze będziemy publikować najnowszą wersję tej Polityki na naszej stronie internetowej.

1.1 Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności lub jej realizacji skontaktuj się z nami:

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków
e-mail: [email protected]

2. Państwa prawa

Prawo dostępu do danych osobowych:

Jeśli pojawią się jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych, które przetwarzamy, mają Państwo prawo dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Będziemy mogli przedstawić wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące danej osoby na podstawie dostarczonego odpowiedniego dowodu tożsamości. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo do poprawiania lub usuwania danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe które przetwarzamy, nie są poprawne mają Państwo prawo poprawiać te dane lub je usuwać. W tym celu prosimy o przesłanie nam informacji na wskazany powyżej adres jakie dane należy poprawić/usunąć.

Wykorzystywanie danych osobowych w korespondencji marketingowej / związanej ze sprzedażą.

W każdej chwili mogą Państwo nakazać nam zaprzestania przetwarzania danych osobowych w korespondencji marketingowej/dotyczącej sprzedaży. W praktyce zazwyczaj wyrażono wcześniejszą zgodę na wykorzystywanie tych danych osobowych w celach marketingowych. W celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji marketingowej/związanej ze sprzedażą prosimy użyć przycisk „Wypisz się” znajdujący się w wiadomości e-mail. Zawsze można również przesłać do nas stosowną informację na powyższy adres mailowy.

3. Dane osobowe, które przetwarzamy

W zależności od Twoich relacji z Walraven przechowujemy Twoje dane w następujący sposób:

3.1 Poprzez mailing/newsletter:

Mogą Państwo zapisać się do jednego lub więcej naszych newsletterów (wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zapisując się do naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej lub w przesłanym do Państwa formularzu. W każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji takiego newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz się”, który znajduje się w stopce każdej wysyłanej wiadomości. Po anulowaniu takiej subskrypcji adres email zostanie wykasowany z naszej bazy danych.

3.2 Relacja handlowa:

Zespoły marketingu i sprzedaży Walraven dbają o dobre relacje z a) osobami kontaktowymi – Klientami oraz b) osobami kontaktowymi w firmach, które nie są (jeszcze) Klientami. W większości przypadków nawiązywanie stosunków handlowych wymaga wymiany osobistych (kontaktowych) informacji. Na przykład w trakcie działań marketingowych/sprzedaży lub kampanii, spotkania z Walraven, podczas Targów, wystaw, sympozjów, jak również poprzez nawiązane bezpośrednie kontakty z pracownikami Walraven. Podanie swoich danych osobowych w takiej sytuacji jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe udostępnione w ten sposób są przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z Klientami i Partnerami Handlowymi i będą usuwane, gdy nie będą już potrzebne do celu w którym zostały podane, chyba że Użytkownik powiadomi nas, że chce być na bieżąco z naszymi rozwiązaniami i działaniami.
Dane zarejestrowanych relacji handlowych mogą być użyte do przesłania ankiety satysfakcji Klienta. Jest to oparte na uzasadnionym interesie badania jakości naszych produktów i usług. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w ankiecie klikając w link ” anuluj subskrypcję” widoczny na dole zaproszenia email. Dane osobowe nie zostaną usunięte z naszego systemu zarządzania relacjami z Klientem, ale nie będą wykorzystywane w przyszłości podczas wysyłania zaproszeń do udziału w ankiecie.

3.3 Jako klient:

Walraven działa wyłącznie na rynku B2B. Oznacza to, że Walraven sprzedaje swoje rozwiązania, produkty i usługi innym firmom. W przypadku nabycia naszych rozwiązań, produktów i/lub usług bezpośrednio od firmy Walraven stają się Państwo naszym Klientem. W związku z tym jako tacy jesteście zarejestrowani w naszym systemie informatycznym. Rejestracja ta będzie zawierać dane kontaktowe jednej lub więcej osób. Te dane osobowe zostaną zaktualizowane lub usunięte, jeśli nie są Państwo już Klientem Walraven i/lub nastąpiła zmiana osoby kontaktowej w Państwa firmie. Dane zarejestrowanych Klientów mogą być użyte do przesłania ankiety satysfakcji Klienta. Jest to oparte na uzasadnionym interesie badania jakości naszych produktów i usług. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w ankiecie klikając w link ” anuluj subskrypcję” widoczny na dole zaproszenia email. Dane osobowe nie zostaną usunięte z naszego systemu zarządzania relacjami z Klientem, ale nie będą  wykorzystywane w przyszłości podczas wysyłania zaproszeń do udziału w ankiecie.

3.4 Jako dostawca, partner biznesowy/ inne relacje biznesowe:

Walraven utrzymuje relacje z dostawcami surowców, komponentów, towarów handlowych, a także utrzymuje relacje z partnerami biznesowymi i innymi organizacjami (takimi jak księgowość/lista płac/dostawcy usług). W przypadku tych relacji konieczne jest zarejestrowanie osobistych danych kontaktowych jednej lub więcej osób kontaktowych. Te dane osobowe zostaną zaktualizowane lub usunięte, jeśli dana firma nie utrzymuje już relacji biznesowych z Walraven lub/ i nastąpiła zmiana osoby kontaktowej w tej firmie.

3.5 Jako uczestnik szkolenia/ dni otwartych:

Będąc uczestnikiem szkolenia albo odwiedzając nas podczas dni otwartych, w niektórych przypadkach, konieczne jest pozostawienie danych osobowych (kontaktowych). Pozostawienie takich danych jest dobrowolne. Dane te mogą zostać przez nas wykorzystane w celu przesłania do Państwa prośby o ocenę lub do przesłania dodatkowych materiałów, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę. Dane osobowe udostępnione w tym kontekście zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne w celu, w jakim zostały udostępnione, chyba, że wyrazicie Państwo chęć pozostawić je, aby być na bieżąco z naszymi rozwiązaniami i działaniami.

3.6 Pytania:

Jeśli zgłaszacie się Państwo do nas z jakimiś pytaniami odnośnie naszych produktów, rozwiązań i usług, podane dane nie będą rejestrowane, chyba, że będziemy musieli się skontaktować w kwestii doprecyzowania pytania. Jeśli Państwa dane zostaną przez nas w takim celu zarejestrowane, po zakończeniu kontaktu dane takie usuniemy. Dotyczy to kontaktu poprzez telefon, pocztę elektroniczną, fax oraz formularz na stronie np. „Zadaj pytanie” lub „Zamów katalog”.

3.7 Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową

Zbieramy statystyki dotyczące wejść na stronę oraz informacje na temat podejmowanych przez Użytkowników na niej działań, w tym adres IP (dane te są anonimowe, możliwe do zidentyfikowania tylko w odniesieniu do obszaru geograficznego, a nie określonej osoby/połączenia), położenie geograficzne i statystyki odwiedzin (w tym czas trwania odwiedzin i odsłon). Używamy tych statystyk do ulepszania naszej strony internetowej, rozwiązań i usług. Prosimy zapoznać się także z zakładką dot. tzw. Ciasteczek (cookies). Na nazej stronie mogą się również znajdować linki do stron (aplikacji lub plug-inów) nie zarządzanych przez Walraven. Jeśli decydujesz się korzystać z tych stron lub dodatków informujemy, że mogą one pobierać i przechowywać Twoje dane. Nie kontrolujemy zewnętrznych stron i dodatków i nie odpowiadamy za ich polityki prywatności. Jeśli decydujesz się opuścić naszą stronę i skorzystać z linków kierujących do zewnętrznych stron zapoznaj się z ich polityką prywatności i sposobem zarzadzania danymi osobowymi.

3.8 Odwiedzając naszą siedzibę

Nasze budynki i otoczenie (miejsca parkingowe)  mogą być zabezpieczone kamerą CCTV. W takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani o tym w momencie wejścia do naszej siedziby. Dane CCTV są przechowywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa, przez maksymalnie 72 godziny, chyba, że istnieje powód do dłuższego przechowywania tych danych (na przykład w sytuacji dochodzenia policyjnego).

4. Przechowywanie danych osobowych

W żadnej z powyższych relacji nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cel w jakim zostały nam powierzone. Jednakże zostawimy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

  1. W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo
  2. Jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądownego
  3. W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka kredytowego)

5. Udostępnianie danych osobowych

W każdej wyżej opisanej sytuacji przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w przypadku gdy jest to konieczne. Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie udostępniamy danych osobowych poza poniżej opisanymi przypadkami:

5.1 Udostępnienie danych osobowych w ramach Grupy Walraven

Jako międzynarodowa firma zajmująca się sprzedażą, posiadająca systemy informatyczne i pracowników na całym świecie, którzy współpracują ze sobą, dzielimy się danymi w ramach Grupy Walraven. Grupa Walraven oznacza nasze spółki zależne, spółkę holdingową i jej spółki zależne. Dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których działamy, w celu umożliwienia nam prowadzenia działalności zgodnie z Polityką Prywatności . Może to obejmować również kraje, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych tzw. RODO (kraje nie należące do Unii Europejskiej), takie jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Turcja, Chiny i Australia. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się w równym stopniu do wszystkich podmiotów zależnych/podmiotów prawnych w ramach Grupy Walraven.

5.2 Udostępnianie danych osobowych

Walraven nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba, że jest to pod naszą kontrolą i na ściśle określonych warunkach. W przypadku, gdy będzie konieczność przekazania danych osobowych podmiotom nie należącym do Grupy Walraven, zapewniamy, że podmioty te działają zgodnie z Polityką Prywatności i że została z nimi podpisana Umowa o powierzeniu danych osobowych. Przykładami takich podmiotów są partnerzy handlowi, agencje badania rynku, dostawcy usług HR, firmy konsultingowe.

5.3 Podmioty przetwarzające dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą

Walraven korzysta z usług innych firm, takich jak dostawcy usług (np. listy płac), zewnętrznych dostawców hostingu lub dostawców oprogramowania (SaaS), którzy przetwarzają dane osobowe pod naszą kontrolą. W przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą, Walraven zabezpiecza te dane podpisując Umowy przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO).

6. Zabezpieczanie danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Ponadto od podmiotów, którym przekazujemy dane osobowe wymagamy wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę tych danych. W tym celu wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na ISO/IEC 27001:2013. W mało prawdopodobnym przypadku (podejrzenia) naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powiadomimy o tym Państwa, jak również odpowiedni organ ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia, zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

7. Zasady dotyczące plików Cookie i polityki śledzenia

www.walraven.com jest stroną internetową należącą i administrowaną przez Walraven. Ten punkt dostarcza informacji jakie pliki cookie można ustawić podczas odwiedzania witryny oraz jak je odrzucić lub usunąć. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie w sposób opisany poniżej.

7.1 Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik z informacją, który zapisuje się na komputerze lub innym urządzeniu na jakim przeglądana jest strona internetowa. Pozwala on stronie internetowej na rozpoznanie Użytkownika strony, w przypadku gdy na stronę powraca korzystając z tego samego urządzenia i przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przez nas pliki cookie mogą być to pliki sesyjne (tymczasowe pliki identyfikujące i śledzące Użytkownika, które kasowane są po każdej sesji) lub pliki trwałe (pliki umożliwiające „zapamiętanie” Państwa oraz ustawionych preferencji na naszych stronach internetowych, pliki te pozostają na komputerze po zamknięciu sesji). Inne podobne pliki, działające w ten sam sposób są również określane jako pliki „cookie”, nazwa ta odnosi się do wszystkich plików zbierających opisane powyżej informacje.

Pliki cookie są bardzo popularną technologią służącą zapamiętywaniu pewnych informacji dotyczących odwiedzających stronę użytkowników. Zdecydowana większość witryn korzysta obecnie z plików cookie i są one powszechnie używane do wielu różnych zadań.

Używane przez nas pliki cookie:

  1. Niezbędne pliki cookie: pliki niezbędne do działania strony internetowej i rozpoznawania Twojej osoby, na przykład w celu zapamiętania Twojego wyboru kraju, aby prezentować Ci odpowiednie treści podczas kolejnej wizyty;
  2. Cookie analityczne/badające zasięgi: w celu analizy korzystania z witryny, na przykład rozpoznawania i zliczania ilości odwiedzających oraz sposobu poruszania się po witrynie. Pomagają nam zbierać informacje na temat tego, które części strony są najbardziej popularne, a które jej sekcje wymagają ulepszenia, aby zwiększyć komfort Użytkowników z jej korzystania;
  3. Cookie funkcjonalności: pliki, które służą do rozpoznawania Użytkownika po powrocie do witryny w celu personalizacji jej treści, na przykład poprzez zapamiętanie kraju lub innych preferencji serwisu;
  4. Pliki cookie śledzące parametry: Służą do rejestrowania informacji o wizytach w witrynie i odwiedzonych stronach oraz klikniętych linkach. Wykorzystujemy te dane, aby dopasowywać stronę do Państwa zainteresowań.

Ten dokument zawiera informacje na temat konkretnych plików cookie używanych na tej stronie internetowej.

7.2 Jak kontrolować i usuwać pliki cookie

Po odwiedzeniu naszej strony Użytkownikowi pojawia się informacja o tym, że strona korzysta z plików cookie. Aby to powiadomienie mogło się pojawić musieliśmy użyć pliku cookie. Jeśli będziecie Państwo nadal korzystać z tej strony, więcej plików cookie i innych technologii służących do śledzenia podejmowanych na stronie działań zostanie umieszczonych na Państwa urządzeniach zgodnie z opisem w poniższej tabeli, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny. Kontynuując z korzystania z naszej witryny i akceptując naszą Politykę Prywatności wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie/technologii śledzących.

Nie będziemy używać plików cookie do zbierania spersonalizowanych danych. Jednakże, jeśli chcą Państwo ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie, które są używane na tej stronie (lub w każdej innej witrynie internetowej) można to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Funkcja „Pomoc” w przeglądarce powinna pokazać w jaki sposób należy to zrobić. Pliki cookie, które są zbierane na tej stronie można wyłączyć.

Można również odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące plików cookie i ich obsługi w różnych przeglądarkach. Znajdują się tam również informacje w jaki sposób pliki cookie usunąć z urządzenia. Prosimy pamiętać, że strony te nie należą i nie są administrowane przez Walraven, nie jesteśmy odpowiedzialni za ich zawartość.

Zablokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że niektóre treści i funkcjonalności strony nie będą dostępne.

7.3 Główne pliki cookie wykorzystywane w naszej witrynie

Poniżej znajduje się lista głównych plików cookie używanych na tej stronie:

Cookie Nazwa Google Analytics
ID _ga

_gat

Cel Ten plik pozwala nam na:

Gromadzenie informacji dotyczących danego urządzenia, w tym adres IP, system operacyjny, przeglądarka internetowa. Dane te zbierane są do sporządzania raportów i statystyk, w celu określenia ilości odbiorców strony oraz informacji z jakich środowisk przeglądają stronę; dane dotyczące zachowania na stronie są zbierane anonimowo.

Okres przechowywania pliku Jest to plik cookie, który pozostaje zapisany w urządzeniu do momentu zakończenia sesji przeglądania.
Żródło pliku Cookie Google
Dalsze informacje Ta strona korzysta z Google Analytics; internetowe narzędzie do analizy statystyk, udostępnione przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu oceny korzystania z witryny oraz zbiera informacje i tworzy raporty na temat aktywności na stronie. Ten plik cookie nie zbiera informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Aby uzyskać informacje jak odrzucić te pliki lub jak je usunąć odwiedź stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.4 Pliki cookie innych firm

Należy pamiętać, że aby poprawić jakość strony internetowej, strony trzecie mogą również używać plików cookie. Na przykład, zdarza się, że umieszczamy na naszej stronie filmy video z witryn takich jak YouTube. Natomiast YouTube może ustawiać pliki cookie w przeglądarce, aby wyświetlać wideo i monitorować nieprzypisane do konkretnej osoby dane statystyczne.

7.5 Śledzenie wiadomości e-mail

Niektóre wysyłane przez nas wiadomości mailowe (np. newsletter) mogą zawierać linki „pixel”, które pozwalają nam uzyskać informacje na temat tego, czy otworzyli Państwo wysłaną wiadomość i sprawdzić czy zostały podjęte dalsze działania (czy kliknięto znajdujące się w wiadomości linki). Używamy tych danych, aby określić, jakie tematy i które informacje są dla Państwa najbardziej interesujące.

Usuwając wiadomość email usuwają Państwo również „Pixel” śledzący. Jeśli nie chcą Państwo, aby „Pixel” został pobrany na urządzenie na którym otwarto daną widomość wystarczy, że zaznaczą Państwo opcję, aby otrzymany od nas e-mail otwierał się w postaci zwykłego tekstu lub html.

Mogą Państwo również wypisać się z naszej listy mailingowej, klikając w link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości email lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

7.6 Zmiany

Możemy wprowadzać zmiany dotyczące pobierania plików cookie w dowolnym momencie publikując zmienioną Politykę Prywatności, Politykę Cookie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od momentu zamieszczenia zmodyfikowanych warunków na stronie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że wyrażasz zgodę na powyższe.

7.7 Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące plików cookie lub naszej Polityki Prywatności skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

 

Pozostańmy w kontakcie

Lista produktów 0
Do góry!
Close

Asia

Or visit our international website.