Bezpieczeństwo na dachu – podesty serwisowe

Opublikowane na: 19 lutego 2021

Projekt z jakim zgłosił się do nas klient dotyczył niewielkiej przestrzeni na dachu jednego z polskich szpitali. Wyzwaniem z jakim się zmagał było stworzenie przejścia nad istniejącą instalacją, które umożliwi bezpieczną komunikację między urządzeniami. W miarę prowadzonych z klientem rozmów okazało się jednak, że Walraven jest w stanie również zaproponować rozwiązanie wielu innych pomostów dla dostępu serwisowego oraz pomostu ewakuacyjnego dla lądowiska helikoptera medycznego jak również stanowiska do obsługi działka przeciwpożarowego na lądowisku.

Najczęściej dostęp do urządzeń dachowych jest ostatnim etapem zagospodarowania przestrzeni dachu.  Powoduje to, że tworzenie pomostów wymusza nawiązanie do istniejących już instalacji. Było to szczególnie trudne w tym przypadku, gdyż projekt wymagał stworzenia między innymi pomostu o długości prawie 14m z poziomem chodzenia około 2-3m. Tworząc ścieżki komunikacyjne na takiej wysokości pierwszą rzeczą o jaką należy się zatroszczyć jest stabilność konstrukcji dla bezpieczeństwa i komfortu obsługi. W tym konkretnym przypadku Nasz Konsultant Techniczny zaproponował ustabilizowanie pomostu poprzez dodatkowe zamocowanie go do attyki dachu z użyciem kotew chemicznych.

W miejscach, w których kotwienie było wymagane, użyte zostały marki dachowe, które ułatwiają późniejsze uszczelnianie dachu w miejscu naruszenia izolacji dachu.

Kolejnym elementem projektowanym na dachu był pomost ewakuacyjny z lądowiska dla helikoptera medycznego, który wymagał przygotowania planu na położenie krat na powierzchni 5m x 8,8m. Wyzwaniem w tej części projektu było zastosowanie specjalnych krat spełniających niezbędne wymagania stawiane produktom wykorzystywanym do takiego użytkowania.

W projekcie zaproponowano:

  • przejście o długości 14m i wysokości bez barierki 2-3m, dla uzyskania większej stabilności kotwiony do attyki
  • pomost nad kanałem wentylacyjnym, stabilizowany poprzez szeroką podstawę
  • zestaw klasycznych przejść dachowych w ciągach komunikacyjnych
  • przejścia dachowe ze zmianą kierunku
  • wykratowanie powierzchni

Produkty jakie dostarczyliśmy w projekcie były to m.in.:

Jeśli poszukujesz wsparcia w realizacji Tojego projektu skontaktuj się z nami.

Pozostańmy w kontakcie

Lista produktów 0
Do góry!
Close

Asia

Or visit our international website.