Robíme ďalší krok smerom k trvalej udržateľnosti!

Zverejnené dňa: 3 októbra 2022

Koncom tohto leta došlo v areáli spoločnosti Suchánek & Walraven, s.r.o. v Čisté u Horek na inštaláciu 212 ks monokryštalických panelov na strechu dvoch výrobných hál každý s výkonom 365 Wp. Celkový inštalovaný výkon sústavy je 77,38 kWp. Tieto doplnili už existujúce panely s celkovým inštalovaným výkonom 19,5 kWp, ktoré spoločnosť Suchánek & Walraven, s.r.o. na strechu inštalovala už v roku 2014.

Konštrukcie pre solárne panely boli zostavené z nášho upevňovacieho systému montážnych líšt a príslušenstva Walraven RapidStrut® v povrchovej ochrane Walraven BIS UltraProtect® 1000 (BUP 1000).

Cieľom tohto projektu je, aby všetka vyrobená energia zo slnka bola spotrebovaná priamo vo výrobnom závode, čím dôjde k zníženiu emisie CO₂, úspore elektrickej energie i prevádzkových nákladov. Naša „zelená“ spoločnosť, tak bude vďaka obnoviteľnému zdroju energie slúžiacemu na výrobu našich produktov ešte zelenšia.

sw solarni panely solarni panely konstrukce

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Národného plánu obnovy, ktorý vyhlásilo Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky (Reg. č. Projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000034R).

Ďalšie inštalácie solárnych panelov, ktoré nám pomôžu napĺňať našu firemnú stratégiu z hľadiska trvalej udržateľnosti budú postupne nasledovať v ďalších rokoch.

Spolufinacováno EU

Spojme sa

Súpiska výrobkov 0
Hore
Close

Asia

Or visit our international website.