Odmietnutie zodpovednosti

Aj napriek starostlivej kontrole obsahu nemožno zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť prezentovaných informácií.

Odmietame akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o priame alebo nepriame straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť z alebo byť spojené akýmkoľvek spôsobom s použitím alebo dočasnú nedostupnosťou tejto webovej stránky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty alebo poškodenia vzniknuté použitím informácií získaných prostredníctvom tejto webovej stránky.

Je zakázané pre návštevníkov tejto webovej stránky publikovať alebo reprodukovať akékoľvek informácie uložené na tejto webovej stránke bez nášho súhlasu.

Spoločnosť Walraven nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z poradenstva alebo informácií poskytnutých zákazníkom, ak s tým výslovne a písomne nesúhlasí.

Spojme sa

Súpiska výrobkov 0
Hore
Close

Asia

Or visit our international website.