Základní informace o vibracích

Co jsou vibrace a proč se jim chcete vyhnout?

Vzhledem k tomu, že stále více uživatelů budov je rušeno mechanickými vibracemi a vibracemi vyvolaným hlukem pocházejícím z mechanických zařízení, odvětví zabývající se veškerými rozvody, se začalo více věnovat akustickému návrhu mechanických zařízení a instalací. Než však budeme zkoumat a uvádět příklady toho, jak lze vibracím zabránit, podívejme se na definici a vedlejší účinky vibrací.

Co to jsou vibrace?

Jednoduše řečeno, vibrace jsou mechanický jev, kdy dochází k oscilacím kolem rovnovážného bodu. V některých případech to může být žádoucí, například v případě pohybu struny kytary, ale často jsou vibrace nežádoucí, protože vytvářejí nežádoucí hluk a nepohodlí. Mezi typické příklady nežádoucích vibrací patří vibrační pohyb motorů, elektromotorů nebo jiných mechanických zařízení nebo zařízení v provozu.

Zvukové projevy vibrací

V kontextu rozvodů TZB jsou zvuky většinou generovány jako výsledek vibrací z části zařízení. Některé typy vibrací však mohou také vytvářet zvukové efekty, které lidé nedetekují. Je však důležité vědět, že nedetekované zvukové efekty mohou také ovlivnit zdraví a pohodu uživatelů budov. Proto nejlepším způsobem, jak snížit zvuk, detekovatelný i nedetekovatelný, je v první řadě omezit vibrace produkované mechanickým zařízením.

Jaké jsou nejčastější zdroje vibrací v budovách?

Zařízení TZB, které je pevně připevněno k podkladu, stěně nebo stropu, může přenášet vibrace do nosné konstrukce a způsobovat vysoce nežádoucí úrovně hluku přenášeného konstrukcí. Tento hluk se může šířit daleko a může se dokonce šířit po celé budově. Stejně jako zařízení mohou veškerá rozvodná potrubí (kanalizační, vzduchotechniká atd.) fungovat jako přenašeče hluku přenášeného konstrukcí, pokud jsou pevně spojeny s vibrujícím zařízením.

Nejde jen o nežádoucí hluk, ale je toho víc

Kromě nežádoucího hluku mohou pravidelné a opakující se vibrace způsobit další problémy, které mohou ovlivnit zařízení, budovu a její uživatele. Mezi tyto problémy patří například: :

Jak vyřešit vibrace?

Izolace zdrojů vibrací od nosné konstrukce pomocí pružných zařízení, například izolátorů, je nejúčinnějším přístupem k eliminaci vibrací. Pečlivě vybraný antivibrační systém vibroakustických izolátorů je třeba umístit, pokud je to možné, přímo mezi montážní konstrukci a zařízení, které produkuje nežádoucí vibrace. Izolátory pak mohou účinně absorbovat až 99 % nadměrných vibrací produkovaných zařízením.

Prevence je jednodušší a levnější než náprava!

Náprava hluku nebo vibrací může být mnohem nákladnější než řešení problému před instalací zařízení. Náklady na opravu mohou zahrnovat čas potřebný ke koordinaci vyšetřování, přímé platby dodavateli rekonstrukcí a případné odškodnění vyplacené uživatelům budovy, kteří podali stížnosti. Proto byste se měli vždy snažit předcházet problémům s vibracemi a hlukem namísto jejich nápravy. Zanedbatelné dodatečné náklady na prevenci (obvykle asi 1 % až 2 % celkových nákladů na systému rozvodů potrubí) jsou dobře vynaložené peníze ve srovnání s druhou nejlepší alternativou, která napravuje stávající situaci.

Zjistěte více o antivibračních řešeních od Walravenu

V portfoliu Walraven můžete najít kompletní řadu pryžových a kovových vibroakustických izolátorů, antivibračních podložek, držáků a pružin pro odstranění problémů s vibracemi v potrubních instalacích. Izolátory lze také snadno integrovat s jinými typickými upevněními potrubí, montážními systémy nebo konstrukcemi pro střešní instalace.

Přečtěte si více

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.