Stáhnout Walraven návrhový program pro kotvy

Walraven DesignFiX: snadný návrh kotvení

Walraven DesignFiX je bezplatný software pro návrh kotev, který umožňuje technikům, inženýrům a projektantům provádět výpočty pro instalaci kotev v souladu s evropskými metodami návrhu kotev.

Tento software je neocenitelným nástrojem, který vám pomůže ušetřit čas prováděním automatických výpočtů kotev založených na aplikaci a zatížení. Pomůže vám vybrat optimální kotvení, vytváří reporty o projektu a poskytne vám rychlý přístup k evropským technickým schválením pro všechny Walraven kotvy pro vysoké zatížení.

Proč Walraven DesignFiX?

  • Poskytuje návrh kotvení podle Eurokódu EN 1992-4
  • Zobrazuje výsledky výpočtu pro různé produkty
  • Zahrnuje rozsáhlou znalostní databázi a uživatelskou příručku
  • Nabízí vyhovující seismický návrh pro zemětřesení podle ETAG 001, TR 045
  • Snadná a jasná prezentace výsledků návrhu v PDF
  • Zahrnuje modul pro výpočet dodatečně vlepovaných výztuží – REBAR
  • Rozpozná nesprávný vstup a poskytne návrhy na zlepšení
  • Nabízí modul konečných prvků (FEM) pro výpočet požadované tloušťky základní desky
  • Vícejazyčný

* Walraven DesignFiX funguje pod Microsoft Windows.

Walraven DesignFiX anchor software

Walraven DesignFiX – formulář pro stažení:

Walraven anchor-software

anchor-software

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.