Soukromí

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů Walraven s.r.o., dále jen „Walraven“, poskytují informace o osobních údajích návštěvníků webových stránek, obchodních kontaktů, zákazníků a obchodních partnerů společnosti Walraven, které zpracováváme. Společnost Walraven považuje za důležité pečlivě zpracovat vaše osobní údaje a poskytnout vám jasné informace ohledně účelů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, jak zpracováváme vaše osobní údaje a zákonná práva, která máte ohledně vašich osobních údajů. Vaše údaje z webových stránek Walraven.com zpracováváme v souladu s EU GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Na našich webových stránkách vždy zveřejňujeme nejnovější verzi těchto zásad.

1.1 Dotazy?

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jejich provedení, kontaktujte nás:

J. van Walraven Holding B.V.
Právní oddělení
Industrieweg 5, 3641 RK, Mijdrecht, The Netherlands

e-mail: [email protected]

2. Vaše práva

2.1 Právo na přístup k vašim osobním údajům

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, které zpracováváme, máte právo na přístup ke všem osobním informacím, které o vás uchováváme. Poskytnutí takových informací bude podmíněno předložením přiměřeného důkazu vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřeného advokátem nebo bankou plus originální kopii dokladu o veřejných účtech, ve kterém bude uvedena vaše aktuální adresa). Můžeme vám odepřít poskytnutí osobních údajů, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem.

2.2 Právo opravit nebo odstranit vaše osobní údaje

V případě, že osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, máte právo požádat o opravu nebo odstranění osobních údajů, které společnost Walraven o vás uchovává. Zašlete nám, prosím, žádost s použitím výše uvedených kontaktních údajů.

2.3 Použití vašich osobních údajů pro korespondenci týkající se marketingu / prodeje:

Můžete nás kdykoliv požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro korespondenci týkající se marketingu / prodeje. V praxi obvykle buď výslovně předem odsouhlasíte využívání vašich osobních informací pro tyto účely, nebo vám poskytneme možnost, abyste se odhlásili z používání vašich osobních informací pro marketingové účely. Za tímto účelem můžete použít hypertextový odkaz „Odhlásit odběr“ v marketingové / obchodní korespondenci. Můžete nám také poslat požadavek na výše uvedené kontaktní údaje.

3. Osobní údaje, které zpracováváme

Můžeme uchovávat osobní údaje v závislosti na vašem vztahu / vztazích se společností Walraven. Níže uvádíme ty typy vztahů, které můžete se společností Walraven mít a způsob, jak uchováváme osobní údaje pro každý typ vztahu.

3.1 Prostřednictvím elektronických zpravodajů

Můžete si prostřednictvím našeho webu objednat jeden nebo více našich elektronických zpravodajů. Budeme vždy požadovat přihlášení k odběru, což znamená, že výslovně poskytnete svůj souhlas, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím informačních zpravodajů. Kdykoli můžete odhlásit elektronické zpravodaje kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“, který je uveden v každém zpravodaji. Po odhlášení odběru našeho zpravodaje budou vaše osobní údaje z našich záznamů odstraněny

3.2 Obchodní vztah

Obchodní a prodejní týmy společnosti Walraven mají za cíl vybudovat dobré vztahy s (a) kontaktními osobami zákazníků a (b) kontaktními osobami organizací, které nejsou (dosud) zákazníkem. Při budování obchodních vztahů je ve většině případů nutné vyměnit si osobní (kontaktní) informace. Například během marketingové / prodejní činnosti nebo kampaně, během setkání se společností Walraven, během veletrhu, výstav, sympozií a prostřednictvím přímých kontaktů se zaměstnanci společnosti Walraven. Poskytování osobních údajů v této souvislosti je vždy pouze dobrovolné. Osobní údaje, které jste v tomto kontextu poskytli, jsou zachovány v našem systému řízení vztahů se zákazníky a budou odstraněny, pokud je již nebudeme potřebovat pro účely, pro které jste tyto údaje poskytli, pokud nám neoznámíte, že chcete být informováni o našich aktuálních řešeních a činnostech.

3.3 Zákazník

Walraven je aktivní pouze na B2B trhu. To znamená, že společnost Walraven prodává svá řešení, výrobky a služby jiným organizacím. V případě, že získáte naše řešení, výrobky a / nebo služby přímo od společnosti Walraven, stanete se zákazníkem. V takovém případě budete registrováni jako zákazník v našich informačních systémech. Tato registrace bude obsahovat osobní kontaktní údaje jedné nebo více kontaktních osob zákazníka. Tyto osobní údaje budou aktualizovány nebo odstraněny, pokud již nebudete zákazníkem společnosti Walraven a / nebo změníte kontaktní osobu vaší organizace.

3.4 Dodavatel / obchodní partner / jiný obchodní vztah

Walraven udržuje vztahy s dodavateli surovin, komponentů, zboží a také udržuje vztahy s obchodními partnery a dalšími organizacemi (např. poskytovateli účetních / mzdových / IT služeb). Pro tyto vztahy je nutné zaregistrovat osobní kontaktní údaje jedné nebo více kontaktních osob. Tyto osobní údaje budou aktualizovány nebo odstraněny, pokud organizace již není ve vztahu se společností Walraven a / nebo došlo ke změně kontaktní osoby této organizace.

3.5 Účastník školení / návštěva předváděcí místnosti

Účastník školení nebo návštěvník naší předváděcí místnosti při některých příležitostech musí zanechat své osobní (kontaktní) údaje. Výhradně dobrovolně. Tyto podrobnosti můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali pro účely hodnocení nebo abychom Vám zaslali další informace, pokud jste o to požádali. Osobní údaje, které jste v tomto kontextu poskytli, budou odstraněny, pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které jste tyto údaje poskytli, nebo pokud nám neoznámíte, že chcete být informováni o našich aktuálních řešeních a činnostech.

3.6 Dotazy / poptávky

V případě, že se obrátíte na Walraven s poptávkou nebo dotazem, například na naše řešení, výrobky nebo služby, nebudeme zaznamenávat vaše osobní údaje, pokud vás nemusíme zpětně kontaktovat s následnou podporou nebo dotazy. V takovém případě odstraníme vaše osobní údaje, jakmile vám poskytneme odpověď. To zahrnuje telefonické dotazy, e-mail, fax a formulář „Zeptejte se nás“ na našich webových stránkách.

3.7 Návštěva našich webových stránek

O každé osobě, která navštíví naše webové stránky, shromažďujeme statistiku využití, včetně adresy IP (anonymní, pouze zeměpisné a nikoliv konkrétní osoby / připojení), geografické umístění a statistiky návštěvnosti (včetně doby trvání návštěvy a zobrazení stránek). Tyto statistiky používáme k vylepšení našich webových stránek, řešení nebo služeb. Přečtěte si také část 7 Zásady použití cookies a sledování.

3.8 Návštěva našich prostor

Naše budova a okolí (parkoviště) mohou být zabezpečeny CCTV (kamerou). Budete na to upozorněni v okamžiku, kdy vstoupíte do našich prostor. Údaje z CCTV jsou uchovávány pouze z bezpečnostních důvodů maximálně po dobu 72 hodin, pokud není důvod zachovat tyto údaje déle (například kvůli policejnímu vyšetřování).

4. Uchovávání osobních údajů

Pokud jde o výše uvedené vztahy, nebudeme osobní údaje uchovávat delší dobu, než je nezbytné pro tyto účely. Budeme si však uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

5. Sdílení osobních údajů

Ve všech výše uvedených vztazích použijeme vaše osobní údaje pouze pro výlučný účel těchto vztahů. Nikdy neprodáváme, neobchodujeme ani neposkytujeme vaše osobní údaje jiným osobám mimo společnost Walraven bez vašeho souhlasu nebo bez vzniku některé ze situací uvedených níže.

5.1 Sdílení osobních údajů v rámci skupiny Walraven

Jako mezinárodní obchodní společnost se společnými procesy, informačními systémy a zaměstnanci spolupracujícími na mezinárodní úrovni sdílíme data v rámci skupiny Walraven. Skupina Walraven jsou naše dceřiné společnosti, naše holdingová společnost a její dceřiné společnosti. Osobní údaje mohou být uchovávány, zpracovávány a převáděny mezi kterýmikoli zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Může to zahrnovat lokality společnosti Walraven, které nemají zákony na ochranu údajů odpovídající těm platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Indie, Turecko, Čína a Austrálie. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují stejně i na jakoukoli dceřinou / právnickou osobu v rámci skupiny Walraven.

5.2 Sdílení osobních údajů

Společnost Walraven nebude sdílet osobní údaje s třetími stranami, pokud to nebude pod naší kontrolou a za přísných podmínek. V případě, že budeme potřebovat třetí stranu k přístupu k vašim informacím, zajistíme, že tato třetí strana bude jednat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že s touto třetí stranou bude podepsána Smlouva o zachování mlčenlivosti. Příkladem třetích stran v tomto ohledu mohou být obchodní partneři, agentury pro průzkum trhu, poskytovatelé služeb v oblasti lidských zdrojů, poradenské společnosti.

5.3 Třetí strany, které zpracovávají osobní údaje pod naší kontrolou

Walraven využívá třetí strany jako poskytovatele služeb (například mzdového účetnictví), externí poskytovatele hostingu nebo poskytovatele softwaru jako služby, kteří zpracovávají osobní údaje pod naší kontrolou. V případě, že třetí strana zpracovává osobní údaje pod naší kontrolou, společnost Walraven zajišťuje, aby byla uzavřena dohoda o zpracování dat (jak je popsána v GDPR).

6. Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti všem ostatním formám protiprávního zpracování. Také požadujeme, aby naši zpracovatelé dat prováděli příslušná technická a organizační opatření. Za tímto účelem jsme zavedli systém řízení bezpečnosti informací založený na normě ISO / IEC 27001: 2013. V případě nepravděpodobného případu porušení ochrany osobních údajů (nebo podezření na takové porušení) budeme informovat vás a příslušný úřad pro ochranu osobních údajů do 72 hodin od jeho zjištění podle pravidel stanovených v GDPR.

7. Zásady použití cookies a sledování

www.walraven.com je webová stránka vlastněná a provozovaná společností Walraven. Tato část poskytuje informace o tom, jaké soubory cookie mohou být nastaveny při návštěvě webu a jak tyto soubory odmítnout nebo smazat. Pokračováním v používání těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie způsobem popsaným v těchto zásadách.

7.1 Co jsou cookies?

Soubor cookie je malý datový soubor, který je umístěn ve vašem počítači nebo jiném zařízení, aby umožnil webové stránce rozpoznat vás jako uživatele, když se vrátíte na web ze stejného počítače a webového prohlížeče, a to buď po dobu vaší návštěvy (pomocí ‘cookie relace‘) nebo pro opakované návštěvy (‚trvalý soubor cookie‘). Jiné podobné soubory pracují stejným způsobem a v těchto Zásadách používáme slovo „cookie“ jako odkaz na všechny soubory, které shromažďují informace tímto způsobem.

Soubory cookie jsou velmi běžnou technologií pro zapamatování určitých informací o návštěvnících webových stránek. Většina webových stránek v současné době využívá cookies a běžně se používají pro širokou škálu úkolů. My používáme následující soubory cookie:

Tento dokument poskytuje informace o konkrétních cookies použitých na tomto webu.

7.2 Jak ovládat a mazat soubory cookie

Když jste se vstoupili na web, dostali jste zprávu, která vás upozornila na používání cookies. Musíme použít cookie, abychom vám tuto informaci předali (podrobnosti o tomto cookie naleznete v části „Souhlas s cookie“ v tabulce níže). Pokud budete nadále používat tento web, do počítače budou umístěny další soubory cookie a další technologie sledování, jak je popsáno v tabulce výše, aby se zlepšila uživatelská zkušenost s webem. Pokračováním v používání stránek a / nebo přijetím našich Smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s používáním těchto souborů cookie a technologií sledování..

Cookies nebudeme používat ke shromažďování osobně identifikovatelných informací o vás. Pokud však chcete omezit nebo zablokovat soubory cookie, které jsou nastaveny tímto webem (nebo jakýmkoli jiným webem), můžete to provést prostřednictvím nastavení prohlížeče. Funkce „Nápověda“ v prohlížeči by vám měla říci, jak. Pokud jde o soubory cookie, které jsou nastaveny tímto webem, je tyto cookie možné zakázat podle pokynů uvedených v části “Odhlásit se” v každé z níže uvedených tabulek.

Případně můžete navštívit web http://www.allaboutcookies.org/, který obsahuje komplexní informace o tom, jak to udělat u široké škály prohlížečů. Najdete zde také podrobnosti o tom, jak odstranit soubory cookie z vašeho počítače, stejně jako obecnější informace o souborech cookie. Vezměte, prosím, na vědomí, že vzhledem k tomu, že tyto webové stránky nejsou ve vlastnictví společnosti Walraven, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich obsah.

Uvědomte si, prosím, že omezení cookies může způsobit, že nebudete moci plně využít všech funkcí nebo služeb dostupných na těchto stránkách.

7.3 Hlavní cookies používané na našich stránkách

Níže je seznam hlavních souborů cookie, které se na webu používají a k čemu se každý používá

Název cookie Google Analytics
ID _ga

_gat

Účel Tento soubor cookie nám umožňuje:
shromažďovat informace o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, pro správu systému a pro vytváření přehledů, odhadnout velikost publika a vzorce využití; a anonymně sledovat akce na webu.
Platnost do Toto je trvalý soubor cookie, který zůstane v zařízení po ukončení relace prohlížení.
Zdroj cookie Google
Další informace Tato stránka používá Google Analytics; webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytics nastavuje soubor cookie, aby zhodnotil vaše používání tohoto webu a sestavil pro nás přehledy o aktivitách na našich webových stránkách. Tento soubor cookie neshromažďuje informace, které identifikují jednotlivce. Informace o tom, jak tyto soubory cookie odmítnout nebo smazat, naleznete na
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.4 Cookies třetích stran

Vezměte, prosím, na vědomí, že pro zlepšení vašich dojmů z webových stránek mohou třetí strany používat cookies. Někdy například vkládáme videoobsah z webových stránek, jako je YouTube a YouTube může v prohlížeči nastavit soubory cookie, aby bylo možné video zobrazit a sledovat nepřiřazené statistické informace.

Důsledkem může být, že když navštívíte stránku s vloženým obsahem, mohou vám být zobrazeny soubory cookie z těchto webových stránek. Nemáme kontrolu nad šířením těchto souborů cookie a vy byste si měli ověřit další informace na příslušné webové stránce třetích stran.

Informace o Zásadách ochrany osobních údajů na YouTube naleznete zde: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

7.5 Sledování e-mailu

Některé z e-mailů, které vám pošleme, mohou obsahovat odkazy na „pixel“ nebo sledované odkazy, které nám umožňují zjistit, kdy jste otevřeli e-mail a ověřit, které odkazy obsažené v e-mailu jste otevřeli. Tyto informace používáme k určení, které části našich e-mailů jsou pro vás nejzajímavější.

Pixel můžete smazat smazáním e-mailu. Pokud si nepřejete stahovat pixel do počítače nebo do jiných zařízení, můžete tomu zabránit volbou, že budete e-maily dostávat v prostém textu namísto HTML.

Případně se můžete odhlásit z našeho mailing listu kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu nebo kontaktováním na adrese  [email protected]

7.6 Změny

Tyto zásady používání cookies můžeme kdykoli změnit tak, že na místě zveřejníme kopii revidovaných zásad. Veškeré změny nabývají účinnosti dnem, kdy zveřejníme upravené podmínky na webu. Další používání stránek znamená, že souhlasíte se změněnými zásadami.

7.7 Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně souborů cookie nebo ochrany vašeho soukromí při používání těchto stránek, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.