Děláme další krok směrem k trvalé udržitelnosti!

Zveřejněno dne: 30 září 2022

Koncem letošního léta došlo v areálu společnosti Suchánek & Walraven, s.r.o. v Čisté u Horek k instalaci 212 ks monokrystalických panelů na střechu dvou výrobních hal každý o výkonu 365 Wp. Celkový instalovaný výkon soustavy je 77,38 kWp. Tyto doplnily již existující panely o celkovém instalovaném výkonu 19,5 kWp, které společnost Suchánek & Walraven, s.r.o. na střechu instalovala již v roce 2014.

Konstrukce pro solární panely byly sestaveny z našeho upevňovacího systému montážních lišt a příslušenství Walraven RapidStrut® v povrchové ochraně Walraven BIS UltraProtect® 1000 (BUP 1000).

Cílem tohoto projektu je, aby veškerá vyrobená energie ze slunce byla spotřebována přímo ve výrobním závodě, čímž dojde ke snížení emise CO₂, úspoře elektrické energie i provozních nákladů. Naše “zelená” společnost, tak bude díky obnovitelnému zdroji energie sloužícímu pro výrobu našich produktů ještě zelenější.

sw solarni panely solarni panely konstrukce

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Národního plánu obnovy, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Reg. č. Projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000034R).

Další instalace solárních panelů, která nám pomohou naplňovat naši firemní strategii z hlediska trvalé udržitelnosti budou postupně následovat v dalších letech.

Spolufinacováno EU

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.