Co znamená skupinové použití kotev

Zveřejněno dne: 2 srpna 2018

Co znamená skupinové použití kotev

understanding-multiple-use-applicationsSetkali jste se někdy s frázemi jako skupinové použití nebo skupinové upevnění v kontextu ukotvení a nebyli jste si jisti, co znamenají? V tomto článku se blíže podíváme na to, co tyto pojmy obvykle označují.

V Evropě je většina kotev vystavených statickému a kvazistatickému zatížení navržena v souladu s „ETAG 001, příloha C: Metody navrhování kotev“, publikací Evropské organizace pro technická schválení. Běžně známá jako „Příloha C“ poskytuje rámec pro návrh kotvení do betonu a nastiňuje tři metody návrhu kotev, jmenovitě metody A, B a C.

Tyto metody návrhu mají něco společného: všechny vyžadují, aby návrh kotvy prokázal, že hodnota návrhových působení nepřekračuje hodnotu návrhové únosnosti (Sd < Rd). Kromě toho, ať už je armatura ukotvena jedinou kotvou nebo skupinou kotev, správná funkce každé jednotlivé kotvy je rozhodující pro celkovou spolehlivost konstrukčního prvku.

„ETAG 001 Část 6: Kotvy pro vícenásobné použití pro nekonstrukční aplikace“, další publikace EOTA, zavádí termín vícenásobné použití, který přináší další požadavky na konstrukci upevňovacího prvku. Uvádí následující: „konstrukce upevňovacího prvku je taková, aby v případě nadměrného poklesu nebo poruchy jedné kotvy mohlo být zatížení přeneseno na sousední kotvy, aniž by byly významně porušeny požadavky na upevňovací prvek v mezním stavu použitelnosti a mezním stavu únosnosti.“ To znamená, že každý upevňovací prvek musí mít alespoň jeden upevňovací bod, který zase musí mít skupinu kotev, např. alespoň 3 nebo 4 kotvy. Pokud jedna z kotev v upevňovacím bodě selže, musí být zbývající kotvy schopny kompenzovat selhání kotvy a udržet upevňovací prvek na místě. Takové aplikace se proto považují za aplikace s vícenásobným použitím nebo vícenásobným upevněním.

Níže uvedená infografika poskytuje zjednodušený přehled dvou přístupů k návrhu kotvy.

skupinové použití kotev

Products that have a European Technical Assessment issued on the basis of ETAG 001 Part 6 are to be used only for multiple use for non structural applications. Typical multiple use applications include anchoring of pipelines, cable trays, or suspended rail systems.

The complete definition of multiple use according to the Member States is given in Annex 1 of ETAG 001 Part 6. In the absence of a definition by a Member State, the following default values may be taken:

Minimum number of fixing points Minimum number of anchors per fixing point Maximum design value of actions per fixing point
[n1] [n2] [n3]
3 1 2.0 kN
4 1 3.0 kN

The maximum design value of actions per fixing point might be increased if it is shown in the anchor design that the requirements on the strength and stiffness of the fixture in the serviceability and ultimate states after the failure of one anchor are fulfilled.

Reference:

  • ETAG 001 Part 6: Anchors for Multiple Use for Non-structural Applications 1, PDF, Brussels: EOTA, January 2011.
  • EAD 330232-00-0601 MECHANICAL FASTENERS FOR USE IN CONCRETE, PDF: EOTA, 2016.

Would you like to find out more about our Heavy Duty Anchors?

Visit our Heavy Duty Anchor page

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.