Pochozí lávky

Ploché střechy se stále častěji využívají jako technologické prostory. Na střeše jsou umístěny všechny instalace, potrubí a zařízení, které zajišťují komfort budovy. Velké množství zařízení stále více ztěžuje bezpečný pohyb po střeše.
Podle našich zkušeností doporučujeme již ve fázi návrhu zahrnout komunikační cesty, aby měli montážní a servisní technici možnost bezpečného pohybu po střeše.
Komunikační cesty mohou mít různou výšku, šířku a mohou, ale nemusí mít zábradlí. Pokud je komunikační cesta vyšší než 500 mm, je podle normy EN ISO 14122-1 zábrana nutností.
Je také obvyklé přidávat zábrany, pokud komunikační cesta vede po okraji střechy budovy.

pochozí lávky

Chodníky Walraven jsou vyrobeny z roštů pro obslužné plošiny, upevněné na lištách RapidStrut a patkách Walraven Yeti 480. Délku chodníků a jejich výšku jsme schopni přizpůsobit situaci na střeše.
Umístěním lávek na patky Yeti můžeme zajistit, že střešní fólie zůstane neporušená a nepoškozená. Je možné se mírně přizpůsobit sklonu střechy – adaptér, který nalezneme v patkách Walraven Yeti 480, do kterých montujeme cestu, má možnost nastavit sklon této cesty až o 7°.
Patky Yeti jsou vyrobeny z WPC, kompozitu plastu a dřevěných vláken, a jsou recyklovatelné. Jsou odolné proti UV záření v souladu s normou EN ISO 16474-3:2014-02 – certifikováno ITB.
Splňují také normy DIN EN ISO 10140-1 a DIN EN ISO 10140-3 až do 31 dB(A) pro vibroakustickou izolaci.

pochozí cesty

 

Pokud je přáním nebo požadavkem uživatele (výška roštu nad 500 mm) zábradlí podél lávkyy – Walraven nabízí individuální řešení. To vytváříme pomocí našich lišt Walraven RapidStrut, které mají díky povrchové úpravě BIS UltraPortect 1000 výjimečnou ochranu proti korozi. Námi nabízená zábradlí jsou vždy v souladu s normou, což znamená, že mají správné rozteče mezi sloupky a příčkami.

Díky použití patek Yeti 480 zajišťují plošiny, že povrch střechy zůstane neporušený. Eliminujeme tak možné zatékání a minimalizujeme náklady, které bychom vynaložili na utěsnění střechy v místech instalace. Podesty jsou navrženy tak, aby se na základě výpočtů rozložení zatížení podesty a koeficientů tření mezi patkou a povrchem střechy nepohybovaly po střeše a byly velmi stabilní. V případě vysokých plošin navrhujeme v zájmu zvýšení bezpečnosti uživatelů další podpěry, které vhodně rozkládají zatížení.

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.