Jak se bezpečně pohybovat po střeše?

Moderní budovy jsou vybaveny stále větším počtem zařízení a instalací. Vytápění, větrání a klimatizace, osvětlení, elektrické a fotovoltaické systémy jsou již základními systémy budov. Řešením rostoucího počtu velkých a těžkých vzduchotechnických jednotek bylo jejich umístění na střechy, doposud nevyužívané prostory. Provoz venkovních jednotek, které často vydávají hluk/horký vzduch, tak neobtěžuje uživatele budov.

Montáž jednotek na střeše musí splňovat určité normy a předpisy. Střecha je především konstrukce, jejímž hlavním úkolem je zajistit trvalou ochranu před sněhem a deštěm. Těsnost střechy a její vysoká izolační hodnota mají zajistit bezpečnost a pohodlí uživatelů budovy po dlouhá léta.

Přemístění zařízení a instalací na střechu si vyžádalo vytvoření přístupu k nim. Koneckonců je nutné provádět servis zařízení a také zajistit přístup k jakémukoli místu na střeše, aby bylo možné odstranit případné poruchy. Proto se společnost Walraven kromě dodávky montážních systémů pro potrubí, zařízení a vzduchotechnické rozvody postarala také o nabídku přístupových a servisních plošin na střechu.

Prefabrikované střešní přechody z našeho sortimentu splňují standardy požadované pro takové projekty. Naše konstrukce lze na místě plně sešroubovat. Díky tomu jsou plně konfigurovatelné a na místě je vždy možné provést drobné úpravy. Někdy si takové řešení vyžádá změna ovládacího panelu nebo další komponenty. Pokud však z různých důvodů dáváte přednost tomu, aby konstrukce dorazila již prefabrikovaná – můžeme vám ji dodat i v této podobě. Montáž by měla být co nejkratší, protože zkrácením času, který montážníci stráví na střeše, snižujeme riziko nehod.

Při navrhování obslužných lávek je můžeme vyvýšit do určité výšky. To závisí na tom, zda mají usnadnit průchod nad zařízením pod nimi, nebo zda mají zajistit přístup k zařízení, které je již v určité výšce.

Zařízení a jednotky vyžadují pravidelnou údržbu a opravy, takže pevné servisní plošiny jsou nezbytné pro vytvoření bezpečných podmínek pro chůzi servisních techniků po střeše a práci na těchto jednotkách. Lemování plošin rovněž zvyšuje bezpečnost a pohodlí na střeše.

Servisní technici a montéři, kteří se pohybují po střeše, mají někdy obtížný úkol. Musí přejít přes procházející instalaci nebo obejít vyčnívající komín či střešní prvek. V takových situacích nabízíme bezpečná řešení, tj. přechody přes instalace.

 

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.