Jak vybrat správný izolační prvek?

Chcete-li vybrat správný izolátor vibrací, musíte znát technické vlastnosti strojů a zařízení, které generují vibrace v instalaci a budově, ve které jsou umístěny. Níže jsou uvedeny některé klíčové faktory, které ovlivňují výběr vhodných izolátorů.

 • Specifikace zařízení
  Musíte specifikovat typ zařízení, které má být izolováno, spolu s jeho rozměry, konstrukčními upevňovacími body a umístěním v budově. Mezi další úvahy patří požadavky na instalaci a základy a také specifikace, jako jsou velikosti šroubů a otvorů pro zajištění zařízení.
 • Umístění zařízení 
  Musíte vědět, kde jsou zařízení umístěna a jak byla namontována. Například jestli je zařízení na střeše nebo na základové desce v suterénu.
 • Vznik vibrací v zařízeních
  Je důležité zvážit zdroje vzniku vibrací a jejich frekvence v zařízeních. Síly a spoje způsobené pohybujícími se částmi mohou ovlivnit požadavky na útlum hluku a vibrací.
 • Typ budovy
  Typ a využití budovy může mít důležitý vliv na výběr izolátoru. Různé typy budov, jako jsou nemocnice, bytové komplexy, zábavní centra nebo průmyslová zařízení, se používají k různým účelům, a proto mají různé požadavky na izolaci.
 • Ohledy na životní prostředí
  Velký rozdíl může mít to, zda jsou zařízení umístěna uvnitř nebo vně budov, ale bez ohledu na to je třeba pokaždé vzít v úvahu faktory prostředí. Jedná se například o stupeň korozivnosti, minimální a maximální okolní teplotu v okolí stroje atp.
 • Speciální požadavky
  Nakonec zkontrolujte, zda neexistují nějaké zvláštní požadavky. Je třeba vzít v úvahu způsob uchycení kabeláže, potrubí a ventilačních kanálů, který by mohlo přenést vibrace do konstrukce stavby. Dalšími speciálními požadavky jsou externě působící síly nebo momenty, jiná dynamická zatížení; minimální nebo maximální požadavky na vzdálenost mezi zařízením a základem.

Jak vyhodnotit účinnost vibroizolace?

Jakmile budete mít úplný přehled o všech relevantních environmentálních a vnějších faktorech, musíte si vybrat izolátor, který vám poskytne nejúčinnější řešení. Vibrace lze izolovat nebo snížit na zlomek původní síly pomocí izolátorů umístěných mezi zařízením a nosnou konstrukcí.

Když si chcete vybrat správný vibroizolátor, postupujte podle hodnot v grafech. Konkrétně statická výchylka, vlastní frekvence izolantu spolu s frekvencí provozního zařízení

static deflection

Zjistěte více o antivibračních řešeních Walraven

Jsme výrobcem širokého sortimentu vibroakustických výrobků, plastových i kovových – podložky, elastomery, pružiny – eliminující problém vibrací vznikajících v budovách. Naše produkty lze snadno kombinovat s našimi dalšími výrobky na uchycení potrubímontážními lištami nebo střešními instalacemi .

Přečtěte si více  

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.