Jak zabránit poškození střechy

how_toAbyste udrželi střechu v optimálním stavu, je nutné vyvarovat se příliš silného tlaku na střešní fólii, aby se v průběhu let nepoškodila. Optimální rozložení zátěže a snížení únosnosti chrání povrch střechy. Rovněž je důležité zajistit, aby nepropouštěla vodotěsná střešní membrána. Tyto průniky vytvářejí problematické oblasti, které dříve nebo později způsobují vážné problémy a zkracují tak životnost střechy. To má za následek neočekávané a nákladné opravy. Montáž střešních instalací pomocí našich pružných, modulárních, nepropustných podpůrných řešení prodlužuje životnost střechy a snižují se nebo eliminují případné náklady na opravu.

Konstrukce střechy

Obytné, komerční a průmyslové budovy mají obvykle „teplou střechu“. Charakteristickým znakem tohoto typu střechy je, že izolační vrstva je namontována na horní straně střechy, místo aby byla položena mezi krokve střechy („studená střecha“). Celá střešní konstrukce je tedy izolována; a proto je energeticky účinnější. K ochraně střechy a zachování správného spádu by tato vrstva izolačního materiálu neměla být přetížena anebo stlačována víc než je tolerováno. Nepropustná vnější vrstva nesmí prasknout; voda mohla vniknout pod tuto horní vrstvu a způsobit výdutě, které poškozují samotnou střechu. Také přírodní vlivy, např. sníh na střeše (zatížení) a / nebo vítr přes střechu (zdvih). Zohlednění působení větru je důležité.

Střešní jednotky a jejich podpůrné systémy

Střešní jednotky v kombinaci s jejich podpůrnými systémy mohou zatěžovat střešní systém budovy a musí být řádně podporovány, aby se zachovala strukturální celistvost střechy. Uvědomujeme si, že často existuje málo prostoru k práci, instalace nelze připojit přímo na střechu a podstatné je zkrácení doby instalace. Walraven navrhuje a vyrábí pevná, spolehlivá, nepropustná podpůrná řešení, která vynikají nastavitelností. Od lehké podpory potrubí až po komplexní těžké systémy používáme pouze materiály nejvyšší kvality. Naše systémy zahrnují modulární systém Walraven RapidStrut® s povrchovou úpravou Walraven BIS UltraProtect® 1000, která zajišťuje maximální ochranu proti korozi.

Pipe Supports references  Equipment Supports references  High Load references

Nejlepší řešení: kontaktujte naše odborníky!

Potřebujete více informací o našich systémech konstrukcí na střechy? Možná budete potřebovat pomoc při identifikaci a plánování nejúčinnější podpory střešní instalace? Doporučujeme, abyste kontaktovali naše odborníky. Zaměstnanci našeho oddělení technické podpory prodeje mají rozsáhlé zkušenosti s návrhem instalace a rádi Vám poradí. Neváhejte a kontaktujte nás!

Kontaktujte nás a zjistíte, jak vám můžeme pomoci!

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.