Oblasti, na které se zaměřujeme

Naše cesta k udržitelnému rozvoji začala již dávno, v samotných kořenech naší společnosti. Když v roce 1942 dostal Jan van Walraven (náš zakladatel) nabídku koupit zinkovou krytinu na dům ve své vesnici, neváhal. Během druhé světové války byl materiál nedostatkový. Ze střešní krytiny mohl vyrobit nejrůznější předměty, které byly velmi potřebné pro blahobyt lidí v jeho okolí. Až dlouho po válce mělo smysl vyrábět nové výrobky z recyklovaných materiálů. Toto udržitelné myšlení se v naší společnosti natrvalo usadilo; to, čemu dnes říkáme udržitelnost, bylo vždy chytré!

V souladu s touto filozofií jsme se rozhodli zaměřit naše úsilí o udržitelnost na 4 oblasti a zakotvit je v naší každodenní činnosti.

Focus-Areas-Sustainabilily-1

Lidé v centru dění

 • Propojená organizace
 • Kvalifikovaní lidé
 • Vysoký komfort práce
 • Různorodost a otevřenost
 • Spravedlivé zacházení

Walraven je a vždy byl především o lidech. Podílíme se na rozvoji a životech lidí v komunitě kolem nás v každé zemi, kde působíme. To přesahuje rámec péče o naše zaměstnance. Náš nejhlubší vliv však spočívá v našich zaměstnancích.

Naše personální oddělení provádí každoroční průzkum spokojenosti, aby zjistilo angažovanost zaměstnanců. Naším cílem je dosáhnout míry angažovanosti zaměstnanců 8 nebo vyšší. V současné době jsme na úrovni 7,6 a aktivně pracujeme na překonání našeho cíle. Náš závazek k pohodě zaměstnanců je patrný ze 76% míry spokojenosti a míry absencí pod 4%. Do budoucna investujeme do neustálého vzdělávání a rozvoje a klademe důraz na mezigenerační myšlení. Vyhrazených 10 % pracovní doby tuto snahu podporuje. Kromě toho si do roku 2030 klademe za cíl mít 30 % žen na vyšších manažerských pozicích v rámci našeho závazku k rozmanitosti a inkluzivitě.

Externě podporujeme dodavatelský řetězec, který se stará o zákazníky. Našim dodavatelům poskytujeme bezpečnostní standardy a společně pracujeme na bezpečných a příznivých pracovištích. Vážíme si rozmanitosti a rovných příležitostí. V našem kodexu chování pro dodavatele dáváme našim dodavatelům jasné pokyny ohledně spravedlivých mezd a aktivně bojujeme proti úplatkářství a korupci. Udržitelnost je naším kompasem, který nás vede od odpovědného získávání zdrojů až po efektivní logistiku.

Společnost s nulovými emisemi

 • Chytré využívání našich zdrojů
 • Méně je více
 • Místní pro místní

Naše společnost usiluje o to, aby se stala společností s nulovými emisemi. K dosažení tohoto cíle je nezbytné dělat více s méně, což začíná chytrým využíváním našich zdrojů. Naše dlouhodobé uvažování nás podnítilo k realizaci různých iniciativ v rámci našich různých místních subjektů. Nyní chceme udělat krok vpřed s globální a sladěnou strategií.

V příštích letech chceme využívat 100 % obnovitelných zdrojů energie, snížit spotřebu pohonných hmot, transformovat náš vozový park a zavést postupy pro nakládání s odpady, vodou a plyny. V tomto úsilí méně znamená více. Pracujeme na optimalizaci využití materiálů v procesech navrhování našich výrobků, zaměřujeme se na jejich opětovnou použitelnost a klademe důraz na místní výrobu.

Focus-Areas-Sustainabilily-2

Focus-Areas-Sustainabilily-3

Zodpovědná řešení

 • Vytváření udržitelné hodnoty
 • Uživatelsky přívětivé
 • Nižší uhlíková stopa

To, co dnes nazýváme udržitelným, bylo vždy chytré.

Od samého počátku jsme uplatňovali své odborné znalosti při hledání nových chytrých řešení pro lidi kolem nás a přidávání udržitelné hodnoty našim výrobkům. Naším cílem bylo vždy navrhovat trvanlivé výrobky, šetřit čas a usnadňovat a zefektivňovat život našich klientů. Jsme přesvědčeni, že design výrobků by jim měl umožnit pracovat co nejergonomičtějším způsobem. Naše modulární systémy jsme vyvinuli pro snadnou instalaci těžkých stavebních zařízení. Umožňují také demontáž a opětovné použití.

Vytváření udržitelných výrobků a snižování naší ekologické stopy je neustálá cesta; vždy je co zlepšovat. V současné době pracujeme na zavádění našich environmentálních prohlášení o výrobku (EPD) pro všechny kategorie výrobků, které ukazují snížení spotřeby materiálů. Tato prohlášení nám umožňují transparentně informovat o dopadu našich výrobků na životní prostředí a umožňují našim klientům činit informovaná rozhodnutí a upřednostňovat výrobky s nižší ekologickou stopou.

Spolehlivý partner

 • Udržitelný růst, rychlým tempem a vitalitou
 • Silná partnerství
 • Stabilní a nezávislá organizace
 • Transparentní komunikace

Jako rodinná společnost se zavazujeme k dlouhodobému uvažování; chceme být schopni předat prosperující společnost dalším generacím. S hrdostí oznamujeme, že každý nový vyvíjený výrobek má za cíl snížit spotřebu materiálu o 20 % oproti svému předchůdci. S mírou vitality přesahující 20 % se tak sníží uhlíková stopa našich klientů. Díky neustálému zlepšování našich procesů jsme schopni držet náskok nebo alespoň krok se změnami na trhu.

Naše podnikání je zaměřeno na srdce a usilujeme o dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, partnery a celou společností. Jsme členy FBSD (Family Business for Sustainable Development) a dalších oborových organizací, abychom měli maximální přehled a dopad. Působení jako spolehlivý partner nám také zajišťuje stabilitu, nezávislost a transparentní komunikaci o našem postupu. Různé zprávy a zásady o našem pokroku v oblasti udržitelnosti, náš hodnotící žebříček EcoVadis, náš kodex chování a mnoho dalšího najdete na naší stránce o udržitelnosti.

Focus-Areas-Sustainabilily-4

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.