Privacy

Privacybeleid Walraven

1. Inleiding

Dit Privacybeleid van Walraven BV, hierna te noemen “Walraven”, verstrekt informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van de website, commerciële contacten, klanten en zakelijke partners van Walraven. Walraven vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en om u duidelijkheid te verschaffen over de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en de wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw Walraven.com-gegevens in overeenstemming met de EU GDPR (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We zullen altijd de nieuwste versie van dit beleid publiceren op onze website (s).

1.1 Vragen?

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de uitvoering ervan, neem dan contact met ons op:

Walraven B.V.
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen, België
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32-16-822040

2. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

2.1 Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

2.2 Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

2.3 Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), waar we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen, waarover u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek wordt geïnformeerd.

2.4 Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer we vertrouwen op een gerechtvaardigd belang (of die van een derde partij) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overschrijden.

2.5 Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) waar ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) waar u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we doorslaggevende legitieme gronden hebben om deze te gebruiken.

2.6 Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij.

Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

2.7 Toestemming intrekken op elk moment waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. We zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

Meestal is er geen vergoeding vereist
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben
Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren
We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

3. Persoonlijke gegevens die we verwerken

We kunnen persoonlijke gegevens bijhouden afhankelijk van uw relatie (s) met Walraven. Hieronder beschrijven we de soorten relatie (s) die u mogelijk heeft met Walraven en hoe we persoonlijke gegevens onderhouden voor elk type relatie.

3.1 Via elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website inschrijven voor een of meer van onze elektronische nieuwsbrieven. We zullen altijd om een ​​’opt-in’ vragen, wat betekent dat u expliciet uw toestemming geeft om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor elektronische nieuwsbrieven door te klikken op de link ‘Abonnement opzeggen’ die in elke nieuwsbrief wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd.

3.2 Als commerciële relatie

De marketing- en salesteams van Walraven streven naar goede relaties met (a) klantcontactpersonen en (b) contactpersonen van organisaties die (nog) geen klant zijn. Bij het opbouwen van commerciële relaties in de meeste gevallen, is het noodzakelijk dat persoonlijke (contact) informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld tijdens een marketing / verkoopactiviteit of -campagne, een ontmoeting met Walraven, tijdens een beurs, tentoonstellingen, symposia en via direct opgezette contacten door een medewerker van Walraven. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in deze context is altijd alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u in deze context hebt verstrekt, worden bijgehouden in ons Customer Relationship Management-systeem en worden verwijderd als dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt, tenzij u ons hebt laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten. .

3.3 Als klant

Walraven is alleen actief op de B2B-markt. Dit betekent dat Walraven zijn oplossingen, producten en diensten aan organisaties verkoopt. Als u onze oplossingen, producten en / of diensten rechtstreeks van Walraven koopt, bent u klant geworden. In dit geval wordt u geregistreerd als klant in onze informatiesystemen. Deze registratie omvat de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen van de klant. Deze persoonsgegevens worden zo snel mogelijk bijgewerkt of verwijderd indien u geen klant meer bent van Walraven en / of er een wijziging is in de contactpersoon van uw organisatie. We verzamelen geen financiële gegevens via onze website.

3.4 Als leverancier / zakenpartner / andere zakelijke relatie

Walraven onderhoudt relaties met leveranciers van grondstoffen, componenten, handelsgoederen en onderhoudt ook relaties met zakelijke partners en andere organisaties (zoals accountancy / payroll / IT-dienstverleners). Voor deze relaties is het noodzakelijk om de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen te registreren. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als de organisatie niet langer een relatie van Walraven is en / of er een wijziging is in de contactpersoon van die organisatie.

3.5 Als deelnemer aan een showroom voor training / bezoek

Als een trainingsdeelnemer of als bezoeker van onze showroom, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat u uw persoonlijke (contactgegevens) gegevens achterlaat. Alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen voor evaluatiedoeleinden of om u aanvullende informatie te sturen in het geval u dit heeft aangevraagd. Persoonlijke gegevens die u in deze context hebt verstrekt, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt, tenzij u ons hebt laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

3.6 Vragen

Als u Walraven benadert met een vraag, bijvoorbeeld over onze oplossingen, producten of diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer vastleggen dan nodig is om uw vraag te beantwoorden, tenzij u ervoor heeft gekozen om communicatie van ons te ontvangen.

3.7 Bij een bezoek aan onze website

Voor elke persoon die onze website bezoekt, verzamelen we gebruiksstatistieken, waaronder IP-adres (geanonimiseerd, alleen herleidbaar naar een geografisch gebied en niet naar een specifieke persoon / verbinding), geografische locatie en bezoekstatistieken. We gebruiken deze statistieken om onze website, oplossingen of diensten te verbeteren. Raadpleeg ook 7, Cookie- en trackingbeleid. Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te lezen.

3.8 Bij een bezoek aan ons bedrijf

Ons gebouw en onze omgeving (parkeerplaats) kunnen worden beveiligd met CCTV (camera). U wordt hiervan op de hoogte gebracht zodra u ons pand betreedt. CCTV-gegevens worden alleen voor veiligheidsdoeleinden bewaard, maximaal 72 uur, tenzij er een reden is om deze gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor een politieonderzoek).

3.9

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

4. Bewaren van persoonlijke gegevens

In een van de bovenstaande relaties zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren echter documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

5. Persoonlijke gegevens delen

In alle hierboven beschreven relaties zullen we uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor deze relatie. Wij verkopen, verhandelen of verhuren nooit uw persoonlijke gegevens aan anderen buiten Walraven zonder uw toestemming of zonder een van de hieronder beschreven situaties.

5.1 Delen van persoonsgegevens binnen de Walraven Group

Als internationaal bedrijf met gemeenschappelijke processen, informatiesystemen en medewerkers die internationaal samenwerken, delen we gegevens binnen de Walraven Group. De Walraven Group betekent onze dochterondernemingen, onze holding en haar dochterondernemingen. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit kunnen Walraven-locaties zijn die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijk is aan die in de Europese Economische Ruimte: Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije, China en Australië. Dit privacybeleid is van toepassing op elke subsidiaire / rechtspersoon binnen de Walraven Group.

5.2 Delen van persoonlijke gegevens met derden

Walraven maakt gebruik van derden zoals serviceproviders (zoals salarisadministratie), externe hostingproviders of Software as a Service (SaaS) -providers die persoonsgegevens onder onze controle verwerken. Als we een derde partij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw informatie, zullen we ervoor zorgen dat deze derde partij handelt in overeenstemming met dit privacybeleid en dat er een geheimhoudingsverklaring is ondertekend met deze derde partij. Voorbeelden van derden in dit verband zijn onder meer zakenpartners, marktonderzoeksbureaus, HR-dienstverleners en adviesbureaus.

6. Persoonlijke gegevens beveiligen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. We eisen ook van onze gegevensverwerkers dat ze dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren. Hiervoor hebben we een Information Security Management System geïmplementeerd op basis van ISO / IEC 27001: 2013. In het onwaarschijnlijke geval van een (vermoeden van) een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zullen wij u en de betreffende Gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na ontdekking hiervan op de hoogte stellen, volgens de regels uiteengezet in de AVG. Alleen van toepassing in EU-landen.

7. Cookie- en trackingbeleid

www.walraven.com is de website die eigendom is van en beheerd wordt door Walraven. In dit gedeelte vindt u informatie over welke cookies kunnen worden ingesteld wanneer u de site bezoekt en hoe u deze cookies kunt weigeren of verwijderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies op de manier die wordt beschreven in dit beleid.

7.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of een ander apparaat wordt geplaatst, zodat een website u als gebruiker kan herkennen wanneer u met dezelfde computer en webbrowser naar de website terugkeert, hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalbezoeken (een ‘persistent cookie’). Andere soortgelijke bestanden werken op dezelfde manier en we gebruiken het woord ‘cookie’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Cookies zijn een uiterst gebruikelijke technologie voor het onthouden van bepaalde informatie over een bezoeker van een website. De overgrote meerderheid van websites maakt momenteel gebruik van cookies en ze worden vaak gebruikt voor een breed scala aan taken. We gebruiken de volgende cookies:

Dit document geeft u informatie over de specifieke cookies die op deze site worden gebruikt.

7.2 Hoe u cookies kunt beheren en verwijderen

Toen u de site betrad, kreeg u een bericht dat u op de hoogte bracht van ons gebruik van cookies. We moesten een cookie gebruiken om u die kennisgeving te presenteren (u kunt de details van deze cookie bekijken onder ‘Cookie-acceptatie’ in de onderstaande tabel). Als u de site blijft gebruiken, worden er meer cookies en andere trackingtechnologieën op uw computer geplaatst, zoals beschreven in de bovenstaande tabel, om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. Door de site te blijven gebruiken en / of door onze voorwaarden en ons privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtechnologie.

We zullen geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. Als u echter de cookies wilt beperken of blokkeren die zijn ingesteld door deze site (of, inderdaad, op een andere site), kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. De ‘Help’-functie in uw browser moet u vertellen hoe. Met betrekking tot cookies die via deze site worden ingesteld, kan het ook mogelijk zijn om deze cookies uit te schakelen door de instructies te volgen die worden gegeven in de sectie ‘Opting Out’ in elk van de onderstaande tabellen.

U kunt ook een bezoek brengen aan http://www.allaboutcookies.org/ met uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een groot aantal verschillende browsers. U vindt ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer, evenals meer algemene informatie over cookies. Houd er rekening mee dat, aangezien deze websites geen eigendom zijn van of beheerd worden door Walraven, wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies kan betekenen dat u niet ten volle kunt profiteren van alle functies of services die beschikbaar zijn op deze site.

7.3 Cookies van derden

Houd er rekening mee dat derden ook cookies kunnen gebruiken om uw website-ervaring te verbeteren. Soms insluiten we bijvoorbeeld video-inhoud van websites zoals YouTube en YouTube kan cookies in uw browser plaatsen om de video weer te geven en niet-toewijsbare statistische informatie te controleren. Wij hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u dient de relevante website van derden te raadplegen voor meer informatie hierover.

7.4 E-mail volgen

Sommige e-mails die we u toesturen kunnen een ‘pixel’ of bijgehouden links bevatten, waarmee wij kunnen vaststellen wanneer u de e-mail heeft geopend en om te verifiëren welke links in de e-mail die u hebt geopend. We gebruiken deze informatie om te bepalen welke delen van onze e-mails voor u het meest van belang zijn.

U kunt de pixel verwijderen door de e-mail te verwijderen. Als u de pixel niet naar uw computer of andere apparaten wilt downloaden, kunt u dit doen door ervoor te kiezen e-mails van ons te ontvangen in platte tekst in plaats van HTML.

Je kunt je ook afmelden voor onze mailinglijst door op de link ‘Uitschrijven’ in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via [email protected]

7.5 Wijzigingen

We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen door een kopie van het herziene beleid op de site te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht op de datum waarop we de gewijzigde voorwaarden op de site plaatsen. Als u de site blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het gewijzigde beleid.

7.6 Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over cookies of uw privacy bij het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Neem contact met ons op

Materiaallijst 0
Naar boven
Close

Asia

Or visit our international website.